Iran: Zeinab Jalalian krijgt geen behandeling ondanks dat ze achteruitgaat

06 juni 2018

STFA    De algehele conditie van politieke gevangene Zeineb Jalalian is slechter geworden in de Gevangenis van Khoy, in het noordwesten van Iran, en ze krijgt nog steeds geen medische behandeling ondanks het feit, dat ze steeds zieker wordt.

Volgens verslagen wordt de Koerdische politieke gevangene Zeinab Jalalian, die lijdt aan pterygium (oogkwaal), kankerzweren in haar mond en een ernstige infectie, nog steeds medische zorg en behandeling onthouden. Ondanks het feit dat haar ziektes ernstiger worden, verzetten de gevangenisautoriteiten zich tegen haar behandeling buiten het gevangenisziekenhuis en door een medisch specialist.

Zeinabs vader, Ali Jalalian,  heeft al eerder zijn bezorgdheid uitgesproken over haar oog en over haar algehele gezondheidstoestand. Hij zei: “Ik volg al enige jaren haar behandeling. Ik heb ook verwezen naar de ambtenaren en ik heb vraaggesprekken gevoerd. Ik heb ze verteld dat ze een probleem heeft met haar oog en met haar ingewanden en zij moet hoognodig behandeld worden. Al die jaren lijdt ze al in de gevangenis en niemand besteedt er aandacht aan.”

Zeinab Jalalian, 36, afkomstig uit Makou, werd in 2008 in Kermanshah gearresteerd. Ze werd eerst ter dood veroordeeld en toen kreeg ze een levenslange gevangenisstraf op beschuldiging van “vijandschap jegens God” en “lidmaatschap van Koerdische partijen”.