Iran:Arrestatie van jongeren en gewonden in Ahvaz en oproep tot onmiddellijke vrijlating van honderden gedetineerden

STFA roept de internationale gemeenschap op het repressieve beleid van het in Iran heersende religieuze fascisme te veroordelen en de honderden gevangenen die bij de vreedzame protesten in Ahvaz en andere steden in de provincie Khuzestan gearresteerd werden, onmiddellijk vrij te laten.

Vrijdag 6 april vonden voor de tiende dag op rij vreedzame demonstraties van de plaatselijke Arabische landgenoten in Ahvaz en enkele andere steden plaats uit protest tegen de onderdrukking en het discriminerende beleid van het mullah-regime.

De repressieve strijdkrachten, die in verschillende delen van de stad gestationeerd waren met de bedoeling een voortduren en verspreiding van de protesten te voorkomen, arresteerden een groot aantal jongeren en kinderen in de leeftijd tussen 11 en 15 jaar bij een aanval op de demonstratie-optocht alsmede door nachtelijke overvallen op burgerwoningen. Een aantal gezinnen werd gearresteerd bij hun zoektocht naar hun kinderen.

Donderdag 5 april demonstreerden jongeren in verschillende streken, waaronder het Alawi-district, het Zoyeh-district en de streken Ein II en Kiyan. De huurlingen van het regime vielen de mensen aan, wat tot een confrontatie leidde waarbij gewonden vielen, die dan ook nog eens door de ordetroepen gearresteerd werden.

Het regime had in de demonstratiegebieden ook het internet afgesloten om de verspreiding van de protesten en van nieuws daarover te beletten.