Kalligrafie

Kalligraferen is in Iran een populaire kunstvorm. Meer dan ieder ander volk ter wereld hebben de Iraniërs kalligrafie gebruikt om hun aardewerk, hun schepen en hun historische bouwwerken te versie-ren. Het overgrote deel van de Iraanse manuscrip-ten, vooral de Koran en dichtbundels zoals “Het boek der Koningen” van Ferdowsi, de Diwan van Hafez, de Robayats van Omar Khayam enz. worden door hun sierlijke en fijnbesnaarde kalligrafie op zich al beschouwd als kunstwerken.