ke zes uur wordt een gevangene geëxecuteerd in Iran.

ke zes uur wordt een gevangene geëxecuteerd in Iran.

Tijdens de eerste tien dagen van mei 2024 heeft de Iraanse rechterlijke macht de doodvonnissen van 40 gevangenen in Iraanse gevangenissen uitgevoerd. Gemiddeld worden er dagelijks vier gevangenen geëxecuteerd in Iran, wat betekent dat elke zes uur een gevangene wordt geëxecuteerd in Iran. Dit gebeurt in een tijd waarin het aantal executies, vergeleken met de tien dagen van april, met bijna 160 procent is gestegen. De toename van het aantal executies in Iran is zeer zorgwekkend.

Onder de geëxecuteerde personen bevindt zich ook een politieke gevangene en een vrouwelijke gevangene. Meer dan 90 procent van de executies in de eerste tien dagen van mei is niet door enige staatsmedia of instellingen gelieerd aan de Iraanse rechterlijke macht gerapporteerd en ze zijn in stilte uitgevoerd. Deze executies hebben plaatsgevonden in de gevangenissen van Urmia, Semnan, Kerman, Isfahan, Qom, Kermanshah, Zanjan, Tabriz, Qazvin, Shiraz en Ardabil.

Executie van een politieke gevangene: Op woensdag 1 mei 2024 werd het doodvonnis van Anwar Khodari, een Soennitische Koerdische politieke gevangene, uitgevoerd na 15 jaar gevangenschap in de Qezelhesar-gevangenis van Karaj.

Executie van een vrouwelijke gevangene: Volgens een rapport ontvangen door , werd op de vroege ochtend van woensdag 8 mei 2024 het doodvonnis van Fariba MohammadZehi uit Zahedan uitgevoerd in de centrale gevangenis van Kerman. Fariba MohammadZehi was ter dood veroordeeld.