Medische behandeling onthouden aan een Telegram-activist

8 mei 2018

Aliraza Tavakoli die actief was in Telegram en nu twee jaar gevangen zit, krijgt geen medische behandeling; hoewel hij lijdt aan gewrichtspijnen en pijn in zijn darm. De gevangenis voelt zich niet verantwoordelijk om de gevangenen van tevoren medicijnen te geven en geeft hen ook geen alternatief; uiteindelijk krijgt de gevangene niet de behandeling die hij / zij nodig heeft.
De heer Tavakoli, Mohammad Mohajer en Mohammad Mehdi Zaman Saleh zijn drie Telegram-activisten, die in 2016 in hechtenis werden genomen en per decreet  werden veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Toen ze protesteerden tegen het decreet, werd door een hogere raad bepaling 134 van de Islamitische Strafwet toegepast en kregen ze voor "belediging van het heilige" de hoogste straf.