Meer dan 150 voormalige VN-functionarissen en mensenrechten experts roepen op tot een onderzoek naar de massa-executies van 1988 in Iran

UN, 1988 massacre in Iran, stichting van de familieleden

4 mei 2021

Meer dan 150 voormalige VN-functionarissen, advocaten en mensenrechtenexperts hebben in een ondertekende open brief aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michel Bachelet, opgeroepen tot oprichting van een commissie die onderzoek gaat doen naar de executie van duizenden politieke gevangenen in Iran in 1988.

In deze verklaring zijn de namen genoemd van ”Mary Robinson, voormalig Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten en voormalig president van Ierland, een voormalig plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 28 voormalige speciale VN-rapporteurs inzake Mensenrechten en voorzitters van voormalige VN-onderzoekscommissies op het gebied van mensenrechtenschendingen in Eritrea en Noord-Korea” en van “voormalig hoofdaanklager van het Straftribunaal van de Verenigde Naties voor het voormalige Joegoslavië en Rwanda, voormalig speciaal aanklager van het Libanese Speciale Tribunaal, en eerste president van het Speciale Tribunaal van de VN voor Sierra Leone” als ondertekenaars van deze open brief.

In de verklaring staat dat zeven speciale VN-rapporteurs in een brief aan de Iraanse autoriteiten hebben meegedeeld dat de mogelijkheid bestaat dat de buitengerechtelijke executies en verdwijningen van duizenden politieke gevangenen in 1988 als “misdaden tegen de menselijkheid” worden beschouwd.

Een paar jaar geleden werd een audio-opname vrijgegeven van de zitting van ayatollah Hossein Ali Montazeri met de toenmalige shariarechter Hossein Ali Nayeri, de toenmalige aanklager Morteza Ishraqi, de toenmalige plaatsvervangende aanklager Ebrahim Ra'isi en de toenmalige vertegenwoordiger van het ministerie van Inlichtingen Mostafa Pourmohammadi in de Evin-gevangenis, waarin Montazeri deze executies beschreef als “de grootste misdaad”. Ebrahim Ra'isi, lid van de doodscommissie, is nu hoofd van de Iraanse rechterlijke macht.