Meer protesten in Iran door mensen van alle rangen en standen

Iraanse kinderen met borden waarop staat dat ze geen honger meer tolereren 

Iran, 29 oktober 2020 - Armoede verspreidt zich over heel Iran en miljoenen mensen lijden onder het destructieve beleid van het regime. Zondag 25 oktober werd in de stad Ahvaz een groep arbeiderskinderen, die geen honger meer tolereren, gezien die verschillende borden droegen waarop stond: "De kreet van de hongerige en vergeten arbeiders," die hun woede en frustratie uitten over de regimefunctionarissen.