Mensenrechtenwerk is succesvol

Mensenrechtenactivisten in Iran en de rest van de wereld verzorgen intensief voorlichting en public relations om de wereldgemeenschap te informeren over mensenrechtenschendingen in Iran en de benarde situatie van Iraanse asielzoekers. Door niet-aflatende inspanningen - waaronder informatiebijeenkomsten, perswerk, interviews, brieven, petities en oproepen om hulp - werd bereikt dat mensenrechtenvertegenwoordigers van regeringen, parlementen en internationale organisaties deze kwesties als urgent behandelen. De internationale druk op het regime in Iran met betrekking tot de mensenrechtensituatie houdt aan en is van vitaal belang voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

De wereldwijde campagne om alle executies in Iran te stoppen heeft impact: de Europese Unie, de Raad van Europa en het Europees Parlement hebben herhaaldelijk, specifiek en publiekelijk stelling genomen tegen de aanstaande executies in Iran en hebben daarmee bijgedragen tot de opschorting van doodvonnissen en de redding van gevangenen.

Alleen door aanhoudende internationale druk zal het regime in Iran de vrije hand worden ontnomen bij het uitoefenen van repressie. De internationale gemeenschap en de VN moeten naast de tot dusver genomen maatregelen verdere en effectievere maatregelen nemen om het regime in Iran met politieke en economische sancties te dwingen de mensenrechten en het internationaal recht na te leven.

Internationale documentatie over mensenrechten

Hier zijn voorbeelden van internationale verklaringen en maatregelen om de mensenrechtensituatie in Iran te verbeteren.

26 september 2020 

Mensenrechtenwerk is succesvol: Duitsland en 46 andere staten veroordelen onderdrukking en executies in Iran
De VN-Mensenrechtenraad: Duitsland en 46 andere staten hebben de voortdurende schendingen van de mensenrechten en executies door het regime van Teheran aan de kaak gesteld. Dit zijn onder meer EU-landen zoals Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Italië, maar ook Groot-Brittannië, Zwitserland, Australië en Canada. Mensenrechtengroepen hebben dit initiatief verwelkomd.

Tijdens de bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Genève op 25 september las de Duitse ambassadeur bij de VN, Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, een gezamenlijke verklaring van de 47 staten  voor waarin ze marteling, onderdrukking en geweld tegen tegenstanders van het regime en demonstranten in Iran veroordeelden.

"Geloofwaardige berichten over willekeurige arrestaties, oneerlijke processen, gedwongen bekentenissen, martelingen en mishandeling in verband met de recente protesten zijn bijzonder zorgwekkend", aldus de ambassadeur. De 47 staten eisen een onafhankelijk, transparant en geloofwaardig onderzoek naar mensenrechtenschendingen. De verantwoordelijken zouden ter verantwoording moeten worden geroepen. Ook de executies in Iran worden veroordeeld, met name het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen. De verklaring veroordeelt ook de executie van de atleet Navid Afkari, die bijna twee weken geleden werd geëxecuteerd wegens deelname aan protesten tegen het regime.

De 47 staten wijzen erop dat mensenrechtenverdedigers in Iran het onderwerp zijn van voortdurende vervolging en represailles, en spreken hun waardering uit voor de moed van Iraanse vrouwenrechtenactivisten, milieuactivisten en advocaten. Ze roepen het regime in Iran op om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten, inclusief advocaat Nasrin Sotoudeh en mensenrechtenactivist Narges Mohammadi.

Ondertussen hebben Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië volgens persberichten de Iraanse ambassadeurs in hun land ontboden om hen een officieel protest tegen de mensenrechtenschendingen in Iran te overhandigen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zei daarbij op 22 september dat er meer gedaan zou moeten worden omdat de mensenrechtensituatie in Iran steeds verder verslechtert. "De Franse autoriteiten uiten regelmatig hun bezorgdheid over de ernstige en voortdurende schendingen van de mensenrechten in Iran", aldus woordvoerster Agnes von der Muhll." Deze zorgen worden gedeeld door veel partners, waaronder Duitsland en het VK." Volgens persberichten hebben de drie landen het regime van Teheran gewaarschuwd dat voortdurende schendingen van de mensenrechten de betrekkingen met hen zouden schaden.

https://de.reuters.com/article/france-iran-rights/update-1-france-summoned-iranian-envoy-over-human-rights-sources-idUKL5N2GM46F