Milieuramp in Iran

STFA, 10 December 2016 - Op donderdag 8 december demonstreerden duizenden mensen in de zuidwestelijke stad Ahvaz om te protesteren tegen de beslissing van functionarissen van het Iraanse regime om het water van de Karoon-rivier naar Isfahan te leiden.

De protesterende demonstranten hielden borden omhoog met de eis om te stoppen met het project water van de Karoon af te leiden en om een oplossing te vinden voor het vele stof (in de lucht) en andere milieuproblemen. Enkele van de slogans op de borden luidden: “Het sterven van de Karoon betekent de dood voor Khuzestan” en “Karoon is onze rode lijn.”

De protesterende demonstranten appelleerden aan de Verenigde Naties om tussenbeide te komen om deze milieuramp en de mensenrechtenschendingen in Ahvaz te stoppen.

 

 

Repressieve veiligheidstroepen en politie-eenheden omsingelden uit vrees voor uitbreiding van de volksprotesten de demonstranten en hielden hen scherp in de gaten.

 

 

Berichten melden dat het de regering van Hassan Rouhani was die de relevante ministeries opdracht gegeven heeft het water van de Karoon-rivier om te leiden.

Volgens wettelijk erkende organisaties zou de omleiding de situatie en de milieuproblemen in de provincie Khuzestan verergeren.

 

 

Het project van de omleiding van de Karoon-rivier zou duizenden dorpelingen en bewoners van andere gebieden, in het bijzonder boeren, dwingen te verhuizen wegens dreigende droogte en een gebrek aan water voor duizenden hectaren vruchtbare grond.

Bovendien zijn de laatste jaren in de provincie door het stof, de mist en andere luchtdeeltjes ademhalingsklachten toegenomen, vooral bij kinderen en ouderen.

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden