Mohseni Ejei, de nummer één anti-vrouwen-rechter in de wereld

De inhuldigingsceremonie van Gholam Hossein Mohseni Ejei als nieuw hoofd van de Iraanse rechterlijke macht vond plaats op maandag 5 juli. Zijn benoeming in deze functie is een teken van repressie en dubbele druk op vrouwen in Iran.


Winnaar van de International Bludgeon-Award.
Mohseni Ejei werd in 1990 tot rechter benoemd. .
Mohseni Ejei won in 1990 de internationale Bludgeon-Award van de Woman's Link. Op 6 juni 2011 kende de Internationale Organisatie voor Vrouwenbetrekkingen in Madrid, Spanje, hem de internationale Bludgeon- Award als meest vrouwvijandige rechter toe De reden voor de keuze van Ejei door deze organisatie was het ontnemen van het recht op echtscheiding aan vrouwen. In hun toekenning bekroont de Woman's Link wereldwijd elk jaar de nummer één pro-vrouwen-resp. anti-vrouwen-rechter in de wereld. De internationale Bludgeon-Award wordt toegekend aan de meest anti-vrouwen-rechter.

In de voorbije jaren was Mohseni Ejei een van de belangrijkste figuren van de inlichtingendiensten en de rechterlijke macht inzake executies en moorden op vrouwen.
In het geval van Reyhaneh Jabbari, die uit zelfverdediging een inlichtingenofficier doodde, was Mohseni Ejei een van de belangrijkste voorstanders van haar executie. Op 28 november 2014 werd in Duitsland een persconferentie gehouden waarbij Fariborz Jabbari, de oom van Reyhaneh, aanwezig was. Tijdens de persconferentie beschuldigde hij Mohseni Ejei ervan te hebben "aangedrongen" op de executie van Reyhaneh.
Reyhaneh Jabbari, 26 jaar oud, werd geëxecuteerd bij dageraad op zaterdag 25 oktober 2014 in de Gohardasht-gevangenis in Karaj. Ze bracht 7 jaar door in de gevangenis.
Jabbari, binnenhuisarchitecte van een reclame- en decoratiebedrijf, werd beschuldigd van de moord op Morteza Sarbandi, een 47-jarige, getrouwde man met drie kinderen en voormalig medewerker van het Ministerie van Inlichtingen, toen ze slechts 19 jaar oud was. Zij zag zich gedwongen zich te verdedigen tegen de aanranding en verkrachting door deze agent van het Ministerie van Inlichtingen.
De zaak van de moord op Zahra Kazemi is een ander voorbeeld waarin de rol van Ejei kan worden genoemd. In 2003 was Saeed Mortazavi de hoofdverdachte in deze zaak. Saeed Mortazavi was de openbare aanklager van Teheran in 2003 en een figuur die banden had met Ejei. Ejei en Ebrahim Raisi spraken Mortazavi vrij van de moord op Zahra Kazemi.

Verdediging van de onderdrukking van vrouwen
Op het gebied van de onderdrukking van vrouwen op straat heeft Mohseni Ejei gepleit voor de onderdrukking van vrouwen onder het mom van optreden tegen onvoldoende bedekking.
In een voorbeeld tijdens een persconferentie met de media verklaarde Mohseni Ejei: "Wij strijden tegen degenen die in ons islamitische land een cultuur van vulgariteit willen bevorderen, tegen de wet in, onzedelijkheid en gebrek aan bedekking plegen, en dit aanmoedigen."
"Wij zullen eerst advies uitbrengen over de kwestie die ik aan de orde heb gesteld, en indien nodig zullen wij ingrijpen tegen deze criminele handelingen, en de staatsveiligheidsdiensten en de rechterlijke macht zullen deze kwestie behandelen. Instellingen en ministeries moeten eveneens hun taken en verantwoordelijkheden in dit verband vervullen," vervolgde hij.