Nieuwe overstromingen

Iran, mei 2019 - Uit de laatste berichten uit reeds door overstromingen getroffen gebieden blijkt dat het water in veel dorpen in verschillende gebieden weer stijgt, soms met zelfs een meter. De inwoners van de stad Aq Qala in de provincie Golestan, in het noordoosten van Iran, die nu al meer dan een maand zwaar getroffen worden door overstromingen, zijn opnieuw getuige van het feit dat het water naar hun woonwijken en boerderijen stroomt.

Het district Kal Abad in het noordelijke deel van Aq Qala ziet het waterpeil in de straten weer stijgen. Dit heeft geleid tot veel schooluitval in deze stad.

Er dient opgemerkt te worden dat de autoriteiten voortdurend beweren dat de overstroming onder controle en opgelost is. De lokale bevolking in dergelijke gebieden klaagt er echter over dat zij geen adequate staatssteun ontvangt.