Onder verwijzing naar het risico van COVID roept Bachelet Iran op om de gevangengenomen mensenrechtenactivisten vrij te laten

Genève (6 oktober 2020) - De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft dinsdag haar diepe bezorgdheid geuit over de verslechterende situatie van mensenrechtenactivisten, advocaten en politieke gevangenen in de Iraanse gevangenissen en heeft de autoriteiten opgeroepen hen vrij te laten in het kader van de COVID-19-pandemie.

Iran is het land dat het meest getroffen is door de COVID-19 in de regio. Zijn gevangenissysteem lijdt aan chronische overbevolking en slechte hygiënische omstandigheden die tijdens de pandemie nog verergerd zijn. Tekorten aan water, aan hygiëneproducten en ontsmettingsmiddelen, onvoldoende beschermende uitrusting en testkits alsmede een gebrek aan isolatieruimten en onvoldoende medische zorg hebben geleid tot de verspreiding van het virus onder de gevangenen en hebben naar verluidt geleid tot een aantal sterfgevallen....

De Hoge Commissaris heeft haar bezorgdheid geuit over de aanhoudende en systematische gerichtheid op personen die een afwijkende mening uiten, en over de criminalisering van de uitoefening van de grondrechten.

"Het is ontmoedigend om het gebruik van het strafrechtelijk systeem te zien als een instrument om het maatschappelijk middenveld het zwijgen op te leggen. Het uiten van een afwijkende mening is geen misdrijf. Het is een fundamenteel recht dat moet worden beschermd en gehandhaafd," zei Bachelet...

... "Ik ben verontrust om te zien hoe de maatregelen die zijn bedoeld om de verspreiding van COVID-19 te beperken, zijn gebruikt op een discriminerende manier tegen deze specifieke groep gevangenen," voegde ze eraan toe.

Een van de meest emblematische gevallen is dat van prominente mensenrechtenadvocaat en vrouwenrechtenverdediger Nasrin Sotoudeh, die een gecombineerde straf van meer dan 30 jaar in de gevangenis kreeg op beschuldigingen in verband met haar mensenrechtenwerk. Uit protest tegen het voortdurende gebruik van willekeurige detentie en ontoereikende medische zorg in de gevangenis begon Sotoudeh in augustus aan een tweede hongerstaking, die na bijna 50 dagen eindigde als gevolg van haar snel verslechterende gezondheid. Haar hartkwaal vereist een gespecialiseerde behandeling.

"Ik dring er bij de Iraanse regering op aan om, in het licht van de internationale wettelijke verplichtingen van Iran - met inbegrip van het recht op een eerlijk proces - alle veroordelingen van mensen die zonder voldoende wettelijke basis worden vastgehouden, te herzien. En ik roep op tot de onvoorwaardelijke vrijlating van mensenrechtenverdedigers, advocaten, politieke gevangenen, vreedzame demonstranten en alle andere personen die van hun vrijheid zijn beroofd omdat ze hun mening hebben gegeven of hun rechten hebben uitgeoefend", aldus de Hoge Commissaris. "Het is bijzonder belangrijk dat dergelijke onrechtvaardigheden worden rechtgezet op een moment dat COVID-19 door de Iraanse gevangenissen waart."