Ongewenst en toenemend analfabetisme onder Iraanse vrouwen en meisjes

EXCLUSIEF RAPPORT

 "op de Internationale Dag van de Geletterdheid"

 September 2018

Inleiding

Meer dan 50 procent van de universitair afgestudeerden in Iran zijn jonge vrouwen. Ironisch genoeg zijn meer dan 60 procent van de 9,5 miljoen analfabeten in Iran ook vrouwen. Op de Internationale Dag van het Alfabetisme, 8 september, verdient de situatie van analfabetisme onder Iraanse vrouwen en meisjes onze aandacht.

Onderwijs is noch verplicht noch gratis in Iran

Onderwijs is wel verplicht en gratis in de meeste landen van de wereld voor de leeftijdsgroep van 6-14 jaar en de UNESCO heeft de noodzaak van verplicht onderwijs voor kinderen onderstreept.

Volgens beginsel 30 van de Iraanse grondwet "is de regering verplicht om gratis basis- en middelbaar onderwijs te verstrekken aan alle inwoners van het land en gratis hoger onderwijs voor iedereen te faciliteren totdat het land zelfvoorzienend is."

Met ongeveer 9,5 miljoen analfabeten staat Iran op de 120e plaats op de wereldranglijst van geletterdheid.

Ali Bagherzadeh, vice-minister van onderwijs en hoofd van de Literacy Movement Organization, onthulde echter op een conferentie op het ministerie van onderwijs dat onderwijs in Iran niet verplicht is. (De officiële ISNA-nieuwswebsite - 25 mrt, 2018)

https://www.isna.ir/news/97011503424

Bagherzadeh bekende ook dat het criterium voor geletterdheid in Iran nog steeds alleen lezen, schrijven en tellen omvat, terwijl dit criterium in andere landen is verbeterd en veel meer omvat.

Het economisch faillissement van het klerikale regime is een factor die bijdraagt aan analfabetisme. In de afgelopen jaren heeft Rouhani veel scholen op het platteland laten sluiten als middel om op de begroting te bezuinigen.

Het regime heeft ook geleidelijk de eisen voor onderwijs aan studenten en hun gezinnen verhoogd, wat bijdraagt aan de schooluitval.

Universiteitsstudenten hebben geprotesteerd tegen dergelijke eisen van de universiteiten.

De masterstudenten van de universiteit van Orumiyeh hielden 14-17 februari 2018 een driedaags protest tegen het beleid om collegegeld te eisen van studenten.

Op 9 mei 2018 hebben de studenten van de universiteit van Orumiyeh ter plaatse lege tafelkleden uitgespreid uit protest tegen een plan om studenten voor opleidingsonderdelen te laten betalen.

Orumiyeh is de hoofdstad van West-Azerbeidzjan, in het noordwesten van Iran.

Studenten van de Allameh-Tabatabaii-Universiteit van Teheran protesteerden op 29 april 2018 en spraken zich uit tegen het beleid van de regering van Rouhani om collegegeld van studenten te vragen. Zij hielden plakkaten omhoog waarop stond ,,Nee tegen collegegeld", ,,De Allameh-Universiteit is geen economisch bedrijf", enz.

Studenten van de Universiteit der Kunsten van Teheran hielden ook een protest op 17 februari 2018 tegen het beleid van het heffen van collegegeld van studenten.

 

Tegenstrijdige officiële statistieken over analfabetisme

Statistieken over alfabetisme of analfabetisme in Iran zijn schaars en niet accuraat. Regimefunctionarissen geven meestal tegenstrijdige cijfers, vooral om de ernst van de situatie te verdoezelen.

In een toespraak in de Alephba-Studio vertelde Ali Bagherzadeh aan de staatsmedia en de pers dat op basis van de volkstelling van 2016 in Iran het aantal analfabeten in de leeftijdsgroep van 10-49 jaar 2,3 miljoen bedroeg, waarvan 60 % vrouw is. Dat betekent 1,38 miljoen vrouwen. (De officiële website van Asre-Iran, 25 april 2018)

http://www.asriran.com/fa/news/605930

In een ander interview, gepubliceerd door de staatsmedia op 31 maart 2018, heeft dezelfde ambtenaar gezegd: "Er zijn ongeveer 2,7 miljoen analfabeten tussen 10 en 49 jaar oud in Iran, waarvan bijna 1,8 miljoen vrouwen. (De officiële Hamshahry online-website, 30 mrt, 2018)

http://www.hamshahrionline.ir/details/401657

Alarmerende analfabetismecijfers in Iraanse provincies

Volgens het Iraanse Centrum voor de Statistiek waren er in 2011 9.483.028 analfabeten in Iran, waarvan 6.250.965 vrouwen, dat is ongeveer twee derde van het totale aantal analfabeten.

Elk jaar is minstens een kwart van de Iraanse leerlingen genoodzaakt de school te verlaten, en een groot aantal van hen voegt zich bij de kinderen op de arbeidsmarkt, die vandaag de dag naar schatting 3 tot 7 miljoen kinderen telt.

Uitval van meisjes ouder dan 6 jaar is wijdverspreid in de provincies Sistan en Baluchestan, Khuzestan, West-Azerbeidzjan en Oost-Azerbeidzjan, met het hoogste percentage analfabeten in het land. (De officiële website van Khabar Online, 18 november 2015)

https://www.khabaronline.ir/detail/479657/society/education

Het aantal meisjes dat de school vroegtijdig verlaat in de provincie West-Khuzestan en andere steden aan de grens tussen Iran en Irak is alarmerend.

Volgens een in 2015 door de presidentiële directie Vrouwen en Gezinszaken gepubliceerd rapport is het analfabetisme van vrouwen en meisjes in Iran alarmerend en is de situatie in ongeveer 40 steden kritiek.

Tijdens een bijeenkomst in het parlement van de mullahs op 16 december 2015 kondigde de afgevaardigde van Zahedan aan dat 156.000 meisjes in Sistan en Baluchestan verstoken zijn van enige vorm van onderwijs. (Het officiële ILNA-nieuwsagentschap, 16 juni 2017)

https://www.ilna.ir

Redenen voor het analfabetisme onder vrouwen

In sommige Iraanse provincies ligt het percentage analfabetisme boven de 30 procent, en een aanzienlijk aantal kinderen onder de 17 jaar heeft geen kans om hun opleiding voort te zetten. De ouders van de meeste van deze kinderen zijn zelf analfabeet en er is een significante correlatie tussen het opleidingsniveau van ouders en de schooluitval van kinderen.

Armoede bij gezinnen en het niet kunnen betalen voor het onderwijs van hun kinderen, kinderparticipatie in de economische activiteiten van het gezin, seizoensgebonden migratie en het ontbreken van geregistreerde geboortecertificaten zijn enkele van de redenen waarom kinderen niet naar school kunnen gaan. Deze redenen zijn accepteren gezinnen makkelijker als het om meisjes gaat.

Gemengde middelbare schoolklassen zijn ook een van de redenen waarom meisjes in sommige regio's de school moeten verlaten. In sommige provincies verhinderen vroege huwelijken dat meisjes hun opleiding voortzetten en veel gezinnen hebben hun dochters nodig om hen te helpen bij het verdienen van het gezinsinkomen.

Abbas Soltanian, afgevaardigde voor het middelbaar onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, verklaarde dat de uitval van meisjesleerlingen in het schooljaar 2017-2018 meer dan 151.000 bedroeg. 

Verwijzend naar de gegevens over de uitval van meisjes in scholen in het hele land, merkte hij op: "Dit schooljaar, van oktober 2017 tot juni 2018, zijn er 151.046 meisjesstudenten geweest die in geen enkele school ingeschreven stonden, hun namen staan nergens geregistreerd en ze werden helemaal niet als studenten beschouwd".

In antwoord op een vraag over het aandeel van meisjesstudenten in vergelijking met jongens bij schooluitval zei Soltanianus: "Een totaal van 4,17 procent van de leerlingen heeft in het vorige schooljaar voortijdig de school verlaten. Bij meisjesleerlingen was dit 4,23 procent, wat betekent dat er een groot verschil is tussen de schooluitval van meisjes en jongens".

Soltanian vervolgde door te stellen dat armoede in verarmde gebieden een van de redenen is om meisjesleerlingen van school te halen. Hij zei: "In sommige delen van de arme regio's gebruiken ze kinderen als arbeidskrachten. Meisjes zijn kwetsbaarder ten opzichte van jongens op deze gebieden.”

(Het staatspersagentschap ILNA - 25 juni 2018)

https://www.ilna.ir/

De officiële visie op het onderwijs aan vrouwen

De belangrijkste bijdrage aan het analfabetisme van vrouwen is echter de visie van het regime op vrouwen. De mullahs zijn van mening dat zowel het huishouden als het dragen en opvoeden van kinderen de hoofdverantwoordelijkheid van een vrouw is.

"De band met de familie van hun echtgenoot heeft voorrang op allerlei soorten chemische, natuurkundige en wiskundige formules voor meisjes," vertelde Zahra Ayatollahi, hoofd van de Women's Social and Cultural Council, aan de Opperste  Revolutionaire Culturele Raad van het regime. (Het officiële IRNA-nieuwsagentschap, 2 januari 2017)

http://www.irna.ir/fa/News/82370711

In een 16-puntenbesluit van 3 september 2016 heeft de Opperste Leider van de mullahs, Ali Khamenei, de grote lijnen van het gezinsbeleid van het regime voor alle overheidsorganen vastgelegd. In het decreet werd de nadruk gelegd op de bevordering van de rol van vrouwen bij de zorg voor kinderen en in het huishouden. (De officiële Khamenei-website - 3 sept. 2016)

http://www.leader.ir/fa/content/16173

Op 21 juni 2017 verzette Khamenei zich ook tegen het UNO-2030 Opleidingsplan en zei: "Het document 2030 maakt deel uit van de Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, waarmee de dominerende wereldmachten alle naties op een schijnheilige en misdadige manier willen controleren ... Waarom zouden we deze documenten moeten accepteren en daarmee praktisch accepteren wat het Westen ons als model voorhoudt? (De officiële Khamenei-website - 21 juni 2017)

http://www.leader.ir/fa/content/18585

De functionarissen van het Iraanse regime volgden dit voorbeeld en omschreven het document Onderwijs 2030 als een "schandelijk" document "met een koloniale inhoud" dat "een van de bitterste voorbeelden van infiltratie" is en "opleidingsgelijkheid", "het uitbannen van seksuele stereotypen", "gendergelijkheid" en "mondiaal burgerschap" bevordert, wat tot ernstige "veiligheidsproblemen" leidt.

Op 13 juni 2017 besloot de Hoge Raad voor Culturele Revolutie (SCCR), voorgezeten door de president van de mullahs, Hassan Rouhani, om deze agenda niet in het onderwijs te implementeren.

Dit hysterische verzet tegen het Opleidingsplan 2030 door het klerikale regime is ontstaan omdat het document alle lidstaten verplicht om de gelijkheid van mannen en vrouwen en gelijke kansen voor alle individuen, waaronder vrouwen en meisjes, in acht te nemen, wat zodoende het hart van het heersende fundamentalistische regime in Iran raakt.