onze dankbaarheid en waardering

Wij spreken onze dankbaarheid en waardering uit aan elk van u eerbare mensen, die betrokken zijn geweest bij de grote mensenrechten campagnes om levens te redden en tegen de doodstraf van mensenrechtenactivisten in Iran. Aan u allen die onze beweging voor gerechtigheid hebben gesteund en bijgedragen hebben. Aan elk van u die ons de hand hebben geschud. Van kleine Andre, die ondanks de bijdrage van zijn moeder, de gehele inhoud van zijn spaarpot doneerde aan de beweging voor rechtvaardigheid en het redden van mensenleven. Aan de waardevolle artsen die ons een warm hart toe hebben gedragen. Aan de zeereerwaarde priesters en zij die hun geweten hebben gevolgd. Aan docenten en zij die rechtvaardigheid nastreven en in al hun medemenselijkheid zich hebben aangesloten bij onze beweging.

Namens de families van politieke gevangenen in Iran en als moeder buig ik voor uw humaniteit.

Ik vertrouw  erop en geloof erin dat het pijn en lijden zal stoppen. Uw grote solidariteit ter ondersteuning van de mensenrechten in Iran zal een onvergetelijke les zijn in onze harten en geesten en in onze roerige geschiedenis, waarin we ballingschap hebben verkozen boven het dictatuur opdat we vrijheid en mensenrechten kunnen nastreven voor Iran. Ondanks het feit dat we bijna 40 jaar weg zijn uit ons land geloven we erin dat er een einde zal komen aan deze nacht, die dictatuur heet en het ochtdgloren van vrijheid zal aanbreken.

Op de verjaardag van de geboorte van Christus, de grote redder van de mensheid, wensen we u allen nogmaal een zalig kerstmis en gelukkig en vreugdevol Nieuwjaar.

Nahid Dashiri
STFA, Stichting van de Familieleden