Opnieuw Drie Jonge Gevangenen Gedood in Martelkamers Sanandaj en Zanjan

 Dinsdag 16 januari 2018

 

(V.n.r.: ) Kianoosh Zandi, Mohammad Nasiri, Saroo Ghahramani

Opstand Iran –

Het Iraanse Verzet biedt haar condoleances aan voor het martelaarschap van Kianoush Zandi, Sarou Ghahremani en Mohammad Nassiri, die bij de opstand van het Iraanse volk werden gearresteerd, aan hun families, vrienden, kameraden en aan alle mensen die in Iran in opstand komen en verzoekt de internationale gemeenschap om onmiddellijk actie te ondernemen om het geestelijk regime met zijn anti-humane misdaden te confronteren. Het bloed van deze gevallen vrijheidsmartelaren zal zeker voorgoed de wortel uitrukken van het wrede regime van de Velayat-e faqih van Iran en zal Iran en de regio bevrijden van dit middeleeuwse regime.

Sarou Ghahremani uit Sanandaj verdween op 3 januari. Wat er volgens de familie hierna gebeurde was, dat veiligheidsagenten van het regime hen op de hoogte brachten van de dood van hun kind op vrijdagnacht op 12 januari.

Kianoush Zandi, afgestudeerd ingenieur aan de Universiteit van Sanandaj, is sinds 4 januari verdwenen. Zijn lichaam werd op 14 januari aan zijn familie overgedragen door de Sanandaj Veiligheidsdienst. De handlangers van de Veiligheidsdienst vertelden tegen de familie van de martelaar dat hij bij de demonstraties was gedood. Maar de tekenen van foltering op het lichaam van Kianoush ontmaskeren de handlangers van de Veiligheidsdienst van het regime.

Uit angst voor de woede van het volk gaven de huurlingen de families van Sarou Ghahremani en Kianoush Zandi geen toestemming om begrafenisplechtigheden te houden en werd het ze verboden ook maar enige inlichting over het martelaarschap van hun kinderen los te laten, door hen te bedreigen.
De bevolking van Sanadaj herdacht de martelaren op zondag 14 januari met een massale aanwezigheid in de Farajeh-Shahr Mosqkee, ondanks de uitgebreide aanwezigheid van agenten van de onderdrukkende diensten.


Mohammad Nassiri, een jongeman uit Zanjan, werd gefolterd na zijn arrestatie door veiligheidsagenten van het regime. Bij het overdragen van het lichaam van de martelaar zeiden de huurlingen, dwaas genoeg, dat hij zelfmoord had gepleegd.

Het geestelijke regime had ook beweerd, dat Sina Qanbari, die in de Evin Gevangenis was gemarteld, en Vahid Heydari, die in het politiebureau in Arak was gefolterd, zelfmoord hadden gepleegd.

Het Iraanse Verzet roept het publiek, met name de jongeren, op om te protesteren tegen de misdaden van het geestelijk regime, vooral in gevangenissen en om de families van de martelaren en gevangenen te ondersteunen en doet een beroep op de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten om een feitenonderzoek te laten doen door het instellen van een delegatie, speciaal voor het onderzoeken van de toestand van de gevangenissen en de politieke gevangenen, vooral degenen die zijn gearresteerd bij de recente opstand en om voorwaarden te creëren waaronder zij onvoorwaardelijk vrij worden gelaten.