REPRESSIEVE MAATREGELEN VAN REGIME WAKKEREN CORONAVIRUSUITBRAAK IN GEVANGENISSEN AAN – DUIZENDEN IN GEVAAR

Verschillende bronnen verspreid over heel Iran geven aan dat het coronavirus onbeheerst woedt in de gevangenissen Groot-Teheran, Evin, Gohardasht, Ghezel-Hesar, Centraal Karaj, Urmia, Shiban-Ahvaz and Kashan.

De repressieve maatregelen van het regime, het gebrek aan een minimum aan hygiëne en overbevolkte gevangenissen hebben de verspreiding van het virus versneld, waarmee het leven van duizenden gevangenen in gevaar is gekomen. Verschillende medewerkers vanuit het regime geven toe dat gevangenissen veel overbevolkter zijn dan ze aankunnen.

Sommige gevangenen slapen op de vloer van gevangenisgangen en naast toiletten. Er worden geen maatregelen, ook geen minimale, getroffen die de verspreiding van het virus kunnen voorkomen, en gevangenen ontberen mondkapjes en desinfectiemiddelen. In sommige gevangenissen, zoals Ghezel-Hesar, is zelfs geen zeep of schoonmaakmiddel voorhanden. In Fashafouyeh zijn tientallen gevangenen in quarantaine geplaatst vanwege infectie door het virus.

Onder degenen die geïnfecteerd zijn, bevindt zich de ter dood veroordeelde politieke gevangene Amir Hossein Moradi, die heeft deelgenomen aan de Novemberopstand. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, maar een dag later keerde hij terug naar de gevangenis en is daarna overgebracht naar een onbekende locatie. Twee geïnfecteerde politieke gevangenen in de Shiban-Ahvaz-gevangenis zijn ook in quarantaine geplaatst, en over hun lot is geen informatie beschikbaar. In de Urmia-gevangenis is minstens één gevangene overleden ten gevolge van het virus en zijn vijf anderen naar medische zorg overgebracht.

Tientallen gevangenen in de Evin-, Ghezel-Hesar- en Kashan-gevangenissen zijn besmet maar niet in quarantaine geplaatst – ze verblijven tussen andere gevangenen. Op 27 februari 2020 meldde het staatsnieuwsagentschap ISNA: "Naar aanleiding van ... enige bezorgdheid over de verspreiding van het virus in gevangenissen heeft de Coronavirusbeheersingscommissie in Teheran aan de Rechterlijke Macht voorgesteld dat sommige gedetineerden in de provincie Teheran verlof moeten kunnen krijgen, mits ze aan de voorwaarden van hun verlof voldoen." Vervolgens ondernam Ibrahim Raisi, het hoofd van de Iraanse rechterlijke macht, een publiciteitsstunt door het bevel te geven dat er geen nieuwe gedetineerden in gevangenissen zullen worden toegelaten. Toch bleven er zoals voorheen nieuwe gevangenen in gevangenissen aankomen. Onze organisatie slaat alarm over de verspreiding van het coronavirus in Iraanse gevangenissen en heeft gevraagd aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de hoge commissaris voor de Mensenrechten, de Mensenrechtenraad en andere internationale mensenrechtenorganisaties om dringend actie te ondernemen om de levens van gevangenen te redden en een grote humanitaire ramp te voorkomen.