Revolutionaire Hof van Zanjan Spreekt Burgerrechtenactiviste Safiyeh Gharebaghi vrij

“Ik ben vrijgesproken!” schreef Safiyeh Gharebaghi, burgerrechtenactiviste uit Zanjan op 6 november. Die dag heeft Rechter Siyadi van Zanjans Afdeling 1 van het Revolutionaire Gerechtshof haar vrijgesproken van alle aanklachten, met name propaganda tegen het regime en samenscholen en samenzweren tegen de nationale veiligheid.

Gharebaghi citeert een samenvatting van de uitspraak van het hof en zegt, dat het vonnis onder de Iraanse wetgeving haar recht op verzet tegen het regime legitimeert : “[…] dit Hof gaat er van uit, dat kritiek op bepaalde wetten en procedures, zelfs op wettige beoordelingen, het onvervreemdbaar recht is van elk individu en wettelijke eenheid en gaat er van uit dat de geestelijke basis van het misdrijf geen enkel misdadig doel diende, en verwerpt de beschuldigingen van de aanklager en spreekt hiermee het besluit tot vrijspraak uit.”

Er is nog geen vonnis uitgesproken voor Garebaghi’s andere zaak in Zanjans Gerecht, waar zij terechtstaat voor het verspreiden van leugens en misleiden van de publieke opinie.


Gharebaghi zat in 2017 aanvankelijk vast in het Bureau van de Geheime Dienst van Zanjan op beschuldiging van digitale propaganda tegen het regime, medeplichtigheid aan opruiing en het verspreiden van leugens. Haar geciteerde overtredingen betroffen o.m. het protesteren tegen sekse-ongelijkheid, luid verkondigen van steun aan politieke gevangenen en aan de oprui-groeperingen en voor het tekenen van een condoleance brief voor de overleden vader van oppositieleider Mir-Hossein Mousavi.