Sa’adi

De kinderen van Adam zijn elkanders ledematen Geschapen door eenzelfde Wezen. Wanneer rampspoed toeslaat bij de een, Kent de ander ook geen rust.

Als ge geen medegevoel hebt voor de moeilijkheden van anderen Verdient ge het niet om “menselijk” genoemd te worden.