Schendingen van de godsdienstvrijheid: Iraanse christenen in nood

Met voortdurende straffen en opsluitingen schendt het regime in Iran het mensenrecht van christenen op godsdienstvrijheid en brengt het hun leven in gevaar, aangezien COVID-19 welig tiert in de overbevolkte Iraanse gevangenissen, waar geen beschermende maatregelen voor de gevangenen bestaan.

De Iraanse christen Joseph Shahbazian , die alleen vanwege zijn geloof in de Evin-gevangenis in Teheran gevangen zit, wordt niet vrijgelaten. Zijn familie is gevraagd om borgtocht te betalen voor zijn voorlopige invrijheidstelling, maar die is vastgesteld op een niveau dat de familie niet kan opbrengen.

Joseph Shahbazian, 56, lid van de Iraans-Armeense gemeenschap, werd op 30 juni in Teheran gearresteerd nadat regime-gardisten christelijke huiskerken in drie Iraanse steden hadden overvallen. In Teheran, in Karaj bij Teheran en in de Westiraanse stad Malayer werden minstens 12 christenen gearresteerd. Ooggetuigen meldden dat de gearresteerden onder mishandelingen werden meegenomen.

De gearresteerden, waaronder verschillende voormalige moslims die zich tot het christelijk geloof hadden bekeerd, worden door de rechterlijke macht van het regime beschuldigd van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid door verspreiding van het evangelie". Naar verluidt zijn de afgelopen weken in Teheran, Karaj en Malayer ten minste 35 christenen gearresteerd, verhoord of ontboden voor ondervraging. Hun familieleden worden onder druk gezet om te zwijgen over de arrestaties en verhoren.

Ook de Iraanse christin Maliheh Nazari zit nog steeds onterecht gevangen. Ook haar voorlopige vrijlating wordt onmogelijk gemaakt door het instellen van een extreem hoge borgtocht. De 46-jarige voormalige moslimvrouw is getrouwd en heeft twee zonen. Ze werd gearresteerd in haar appartement in Teheran op 30 juni nadat gardisten van het regime het appartement hadden doorzocht en computers, mobiele telefoons en boeken in beslag hadden genomen.

Sinds haar arrestatie heeft de christelijke vrouw geen toegang meer gehad tot een advocaat. Ze werd in eerste instantie vastgehouden in de Evin gevangenis in Teheran. Op 22 juli werd de gevangene vervolgens zonder voorafgaande kennisgeving overgebracht naar de Gharchak-vrouwengevangenis in Varamin, een voorstad van Teheran. Deze gevangenis, waar politieke gevangenen samen met gewone criminelen worden vastgehouden, is berucht om zijn onmenselijke en onhygiënische omstandigheden. Politieke gevangenen zijn daar steeds weer het slachtoffer van geweld en mishandeling.

In juli bevestigde een rechtbank in de Zuid-Iraanse stad Shiraz de twee jaar gevangenisstraf waartoe de 65-jarige christen Ismaeil Maghrebinejad in februari 2020 was veroordeeld. Hem dreigt nu elk moment een gevangenisstraf. De voormalige moslim, die zich decennia geleden tot het christelijk geloof bekeerd heeft, wordt door de rechterlijke macht van het regime vervolgd omdat hij vasthoudt aan zijn recht op vrijheid van godsdienst.

Ismaeil Maghrebinejad werd op 25 januari 2019 in Shiraz gearresteerd. Zijn appartement werd destijds doorzocht door gardisten van het regime. Bijbels en andere christelijke boeken werden daarbij in beslag genomen. Hij werd vervolgens voorlopig vrijgelaten na betaling van de borgtocht.

Met voortdurende straffen en opsluitingen schendt het regime in Iran het mensenrecht van christenen op godsdienstvrijheid en brengt het hun leven in gevaar, aangezien COVID-19 welig tiert in de overvolle Iraanse gevangenissen, waar geen beschermende maatregelen voor de gevangenen bestaan. Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die enkel en alleen vanwege hun geloof onterecht gevangen zijn gezet.