Soefi Derwisjen Eisen Reactie Over Huisarrest Van Hun Leider In Iran

In een “verklaring” gericht aan de autoriteiten van de Islamitische Republiek heeft een groep Gonabadi derwisjen een officiële verklaring geëist betreffende het huisarrest van hun hoogbejaarde spiritueel leider, Noor Ali Tabandeh. 

Uitgaande van Wetgeving in de Islamitische Republiek is een verklaring een “wettige notitie” die gebruikt wordt voordat je begint met het aanbieden van een petitie.

De ondertekenaars van de “declaratie” hebben een beroep gedaan op de Iraanse autoriteiten om binnen een week met een officiële uitleg te komen van de reden(en) voor het onder huisarrest plaatsen van Noor Ali Tabadeh en om degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, aan te wijzen, aldus meldde een website die banden heeft met Gonabadi Soefi derwisjen op 24 oktober.

Gonabadi derwisjen hebben als argument aangevoerd, dat het hun absolute recht is om Tabandeh te bezoeken en dat zullen zij ook zeker doen, als  er binnen een week geen antwoord is ontvangen.

Onder verwijzing naar diverse artikelen uit de grondwet van de Islamitische Republiek, waaronder het principe van “onschuldig tot schuld is bewezen”, hebben Soefi’s volgehouden, dat het feit dat ze geen reactie krijgen op hun eisen, betekenen zou, dat Tabandeh “niet legaal onder huisarrest” staat en dat zijn volgelingen hem ongehinderd mogen bezoeken.

Tabandeh, de 92-jarige jurist, die is opgeleid in Frankrijk en spirituele spil is van de Gonabadi derwisjen, staat in praktische zin sinds februari dit jaar onder huisarrest, toen zijn volgelingen en veiligheidstroepen buiten zijn huis in het noorden van Teheran met elkaar in botsing kwamen.

Zonder rechtstreeks het woord “huisarrest” te gebruiken onthulde de leider van de Gonabadi derwisjen in maart, dat hij aan zijn woonplek gekluisterd was.

In een videoboodschap zei Tabandeh, dat hij hoopt, dat de beperkingen, die hem en andere derwisjen waren opgelegd, spoedig zouden worden opgeheven.

Hij noemde zijn volgelingen daarbij de “faqir” (armen) en “zielsverwanten” en Tabandeh verzekerde hen ervan, dat hij het fysiek  goed maakt en dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over zijn gezondheid.

“Ik kan het huis niet uit, maar binnen in mijn woning ben ik vrij,” zei hij in de video van maart.

Intussen werden verscheidene derwisjen en hun families, die hadden besloten om de geboortedag van leider op 12 oktober te vieren en hem te bezoeken, tegengehouden door de veiligheidstroepen en de politiemacht die Tabandehs huis omsingelen.

Op 16 februari van dit jaar hebben agenten in burger, die banden hebben met de veiligheidsorganen, rond gekrioeld op Pasadaran Avenue in het noorden van Teheran daar waar Tabandehs woning zich bevindt.

Gonabadi derwisjen haastten zich naar die plek om hun leider te beschermen en hielden de agenten vervolgens op een afstand.

Op 19 februari kwam het tot botsingen tussen de supporters van Tabandeh en de veiligheidsdienst en Basij strijders (paramilitaire militie van vrijwilligers in Iran).

Honderden derwisjen zijn gevangen genomen, terwijl er nog veel meer werden afgerost. Filmpjes van derwisjen met hoofdwonden en afgebroken tanden en gebroken kaken circuleerden overal op de social media. Drie politiemannen en een lid van de paramilitaire Basij vonden ook de dood.

Tabandeh, riep in schriftelijke verklaringen, die aan hem worden toegeschreven, zijn volgelingen op om zelfbeheersing te tonen, kalm te blijven en uit de buurt van zijn woning te blijven.

Desalniettemin waren er uit heel Iran al derwisjen gekomen en zij hadden zich verzameld vlakbij Tabandehs huis om hem te ”verdedigen” en om de veiligheidstroepen ervan te weerhouden een controlepost op te richten bij de woning van hun leider.

Een Gonabandi derwisj, Mohammad Reza Salas, werd ervan beschuldigd met een bus veiligheidsagenten te hebben overreden, waarbij drie van hen zijn omgekomen. Salas die echter volhield, dat hij tijdens de bloedige botsingen zelfs niet in de buurt van het misdrijf verkeerde, is later berecht, veroordeeld en opgehangen. 

Salas’ advocaat, Zaineb Taheri, hield ook vol dat haar cliënt onschuldig was en vanuit Londen zei Amnesty International (AI): “Terechtstelling van Salas staat gelijk aan het doden van de gerechtigheid”. 

Mevrouw Taheri, was gevangen gezet en dagen later vrijgelaten nadat zij onthuld had, dat zij had besloten om “bewijs” openbaar te maken, dat Salas’ onschuld bewijzen zou. 

Bovendien waren er ter plekke 500 derwisjen gearresteerd, van wie er nog 350 vastzitten en tientallen veroordeeld zijn tot lange gevangenisstraffen. 

In de tussentijd hebben allerlei mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch (HRW) gemeld, dat veiligheidsbeambten derwisj gevangenen hebben aangevallen in het beruchte penitentiaire centrum Fashafouyeh, toen zij een sit-in hielden uit protest tegen de “onmenselijke” omstandigheden in de gevangenis.

Deze derwisjen zitten sindsdien vast in eenzame opsluiting, terwijl over de omstandigheden van acht van hen, Reza en Sina Entessari, Mehdi Esskandari, Morteza Kangarloo, Amir en Kassra Nouri, Hossam Moeini en Mohammad Sharifi Moqaddam, niets bekend is.

Een andere derwisj, Mohammad Raji, die gevangen werd gezet gedurende de botsingen buiten Tabandehs huis, is tijdens zijn inverzekeringstelling overleden. 

De Islamitische gerechtelijke autoriteiten houden staande dat Raji is gestorven als gevolg van verwondingen die hij had opgelopen op de plek van de confrontatie.

(Radio Farda – 26 oktober 2018)