Steun de roep om mensenrechten van het Iraanse volk

STFA - Door ons Sima-project te ondersteunen sluit je je aan bij onze inspanning om Simay-e-Azadi continue en zonder onderbreking te laten uitzenden. Miljoenen in Iran hebben hun hoop gevestigd op Sima om  hun stem hoorbaar te laten weerklinken, wij kunnen hen niet in de steek laten.

INTV, dat is opgericht in 1996, legt 24/7 verbinding met het Iraanse publiek, maar ook met anderen in deze wereld. Het doel van het Tv-kanaal is : “Voorzien in een medium dat aandacht vraagt voor de toestand van de Iraanse vluchtelingen (vroeger, dat de mensenrechten in Iran bevordert en verdraagzaamheid en samenwerking tussen mensen aanmoedigt.”

INTV speelt een belangrijke rol in Iran. Het verzamelt nieuws uit eerste hand en zendt dit uit, nieuws over de toestand van de Iraanse vluchtelingen, de verslechterende situatie van vrouwen, jonge mensen, leraren, verpleegsters in alle klassen van de Iraanse samenleving. Het satelliet-kanaal werkt zonder commercieel belang en wordt in de lucht gehouden door voornamelijk vrijwilligers. INTV-journalisten hebben een intensief netwerk van contacten binnen Iran waarvan zij informatie krijgen over gebeurtenissen in het land.
 
Naast nieuws zendt INTV ook programma’s uit over Iraanse geschiedenis, literatuur, cultuur, kunst, muziek en toneel. Maar ook documentaires over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over schending van mensenrechten, maatschappelijke en economische problemen bij het Iraanse volk, ……. Deze onderwerpen zijn taboe voor het binnenlands publiek.

INTV heeft naar schatting zo’n 10 miljoen kijkers, hun populaire website ontvangt tienduizenden hits per dag. Het hoofd van de omroep van de Islamitische Republiek Iran (IRIB) heeft gezegd dat ; “Een aantal nieuwskanalen de meerderheid van de Iraanse huishoudens is binnengedrongen, waaronder Simay-e-Azadi…”. De Iraanse vice-omroepchef zei dat : “INTV ongelukkigerwijs de meeste  Iraanse huizen was binnengedrongen”.

De Internationale Vrijheid Beweging (ILA) is er trots op Simay-e Azadi te ondersteunen. Het kanaal wordt door Iraniërs in Iran gezien als het middel om hun boodschap aan mensen in de hele wereld over te brengen.

Door steun aan Sima versterk je hun inspanningen om bij miljoenen in Iran de hoop op Mensenrechten, Liefde en Gerechtigheid levend te houden. Sima laat de stem van de stemlozen in Iran weerklinken, wij kunnen hen niet in de steek laten.

Waarom is uw hulp belangrijk

Simay-e Azadi staat op een kruispunt waar de voortzetting van hun activiteiten noodzakelijker is dan ooit. Dit Tv-kanaal tracht met culturele, historische en andere programma’s het Iraanse volk bij te praten over hun rechten het moedigt verdraagzaamheid en samenwerking aan bij de mensen in het land, maar ook bij Iraanse ballingen en bij de mensen in de Diaspora. Hun nieuwsuitzending probeert de aandacht te trekken van de wereld voor de situatie m.b.t. de Mensenrechten in Iran en de toestand van de Iraanse vluchtelingen.

Wij doen een beroep op uw hulp en steun zodat wij onze verantwoordelijkheid en verplichtingen m.b.t. de Mensenrechten in Iran kunnen nemen en nakomen.

Kennis en bewustwording van de realiteit in de buitenwereld en de presentatie van culturele en maatschappelijke vooruitgang zijn de vijanden van het fundamentalisme.

Uw hulp is beslissend voor het Iraanse volk. Uw steun is de enige krachtbron die dit televisiestation, - een van de belangrijkste instellingen voor bescherming van mensenrechten in Iran -, in de lucht kan houden.

Netwerk van activisten voor Mensenrechten bij journalisten en ondersteuners

Simay-e Azadi steunt op een netwerk van activisten voor Mensenrechten onder journalisten en ondersteuners binnen Iran. Deze nemen heel grote risico’s heet snel nieuws uit het land naar buiten te brengen.

Gholamreza Khosravi, Mohammad Ali Haj Aghaie and Jaafar Kazemi zijn maar een paar van de journalisten en ondersteuners, die, meest door het beschikbaar stellen van films en rapporten of door financiële bijdragen aan Simay-e Azadi,  door het Iraanse regiem zijn terechtgesteld.

 

 

Veel van de ondersteuners van dit media kanaal zijn opgepakt en gevangengezet in Iran en nog meer hebben geen toegang meer tot hun baan, opleiding en beroep en verloren hun rechten, rang en vergunningen.

INTV houdt periodiek telethons om fondsen te werven voor het bedrijven van hun satelliet zender. Een 36 uur INTV telethon tussen 15 en 18 januari 2016 leverde ₤ 2,97 miljoen op. Vijftig telefoonlijnen werden opgezet om oproepen te ontvangen. Bijdragen werden ook toegezegd via e-mail, twitter en via chatlijnen. Dozijnen, jonge Iraanse mensenrechtenactivisten namen deel aan het evenement.  Bijdragen waren er vanaf 1pond tot verscheidene duizenden ponden. Ze kwamen van donoren uit heel Iran en uit 31 andere landen.

Het regiem neemt maatregelen om de satellietcommunicatie te stoppen

Schotels worden verzameld

In januari 2015 kondigden de Iraanse autoriteiten aan dat ze ongeveer 6000 schotels en ontvangers hadden vernietigd. Ze werden tentoongesteld in een stadion in Shiraz. Een en twintig mensen werden gearresteerd en zes fabrieken werden gesloten. Zelfs nu het bezit van een schotel illegaal is, wordt aangenomen dat 50 – 70% van het Iraanse publiek naar satelliettelevisie kijkt. Volgens Fardin Ali-Khah, een professor in de sociologie in Teheran : “Hoewel het gebruik verboden is, worden ze overal waargenomen.”

 

De Iraanse president, Hassan Rouhani, beweerde in een toespraak in New York: “In Iran heeft iedereen toegang tot satellietnetwerken, Je ziet de schotels op ieder dak in ieder dorp’.

Twee dagen later verkondigde de Revolutionaire Garde dat zij 600 satellietschotels hadden vernietigd door er met pantservoertuigen overheen te rijden. Abdul Reza Dashi, een commandant van de Basij, een hulp-veiligheidsdienst in Iran zei: ‘De strijd tegen satelliet- en sociale netwerken op het internet is belangrijker dan de inspanning om chemische en atoomwapens te vervaardigen’

 

Storen van satellietsignalen

INTV wordt periodiek gestoord om Iraniers te weerhouden van het kijken naar INTV en andere kanalen. INTV moest daarom zijn uitzending vele malen verplaatsen naar andere satellieten ((PanAmSat, AsiaSat, ArabSat, Eutelsat, and Hotbird) om storing te voorkomen. Recent is het niveau van de storingen afgenomen.

Door steun aan Sima versterk je hun inspanningen om bij miljoenen in Iran de hoop op Mensenrechten, Liefde en Gerechtigheid levend te houden. Sima laat de stem van de stemlozen in Iran weerklinken, wij kunnen hen niet in de steek laten.

 

Belangstelling en enthousiasme van het Iraanse volk voor gratis satellietuitzendingen in Iran

 

 

 

Strenge crackdown op satellietschotels in Iran 

 

 

verschillende zenders geblokkerd in Iran

Appendix:

Ongewenste berichtgeving tot zwijgen brengen - Iran blokkeert satellietsignaal buitenlandse media

Het regime in Teheran heeft uitzendingen van buitenlandse media geblokkeerd, met inbegrip van ….. en de Voice of America, vanaf Europa's grootste televisiesatelliet. De Verenigde Naties heeft deze blokkeringen veroordeeld, maar de internationale gemeenschap kan er weinig tegen doen.

Iran blokkeert satellietuitzendingen VOA


Satellietschotels van Voice of America in Washington, D.C. 


De regeringscommissie die toezicht houdt op Voice of America en andere door de VS gesponsorde uitzendingen heeft verontwaardigd gereageerd op de meest recente blokkering van de internationale satellietuitzendingen in het Perzisch door de Iraanse overheid, en noemde het "een betreurenswaardige schending van reeds lang gevestigde internationale overeenkomsten."

In een verklaring van afgelopen week [in mei 2012] zei de Broadcasting Board of Governors dat de blokkade uitzendingen heeft verstoord van VOA's Perzische Nieuwsnetwerk, Radio Farda, en de Perzische uitzendingen van Radio Free Europe. Ook het Perzische programma van de BBC werd geblokkeerd.

In de verklaring werd gesteld dat het blokkeren samenviel met nieuws over demonstraties en arrestaties van afgelopen week toen de Iraanse bevolking reageerde op de ontwaarding van de rial.

Het opzettelijk verstoren van zendsignalen, bekend als “jamming,” is verboden krachtens de regelgeving van de International Telecommunication  Union.

De Iraanse staatsmedia hebben geen commentaar gegeven op de storingen.
///P7_TA(2011)0517


Europees parlement Aangenomen teksten 17 november 2011 over Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten
2013/C 153 E/21


13.  veroordeelt Iran wegens het illegaal verstoren van de signalen van [...] Deutsche Welle TV die afkomstig zijn van de satellieten Hotbird en Eutelsat W3A, en verzoekt Eutelsat te stoppen met de dienstverlening aan de zenders van de Iraanse staats-tv zolang Iran de Eutelsatdiensten blijft gebruiken om onafhankelijke tv-programma's te blokkeren; ///

Ook internationale zenders hebben deze handelswijze vandaag streng veroordeeld, nadat de Iraanse overheid opnieuw opzettelijk hun uitzendingen heeft laten verstoren.

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden