Stilzwijgen van de autoriteiten leidde tot verspreiding van het coronavirus in Iran - Arash Sadeghi

Burgeractivist en politieke gevangene Arash Sadeghi stuurde een open brief vanuit de Rajaei- Shahr-gevangenis van Karaj waarin hij de regimefunctionarissen de schuld gaf van het feit dat ze de stad Qom in quarantaine hielden om het coronavirus in toom te houden.

Sadeghi signaleerde de opmerkingen van de ambtenaren en hun verkeerde beslissingen om de vluchten naar China voort te zetten, de parlementsverkiezingen te laten doorgaan en de verjaardag van de revolutie van 1979 te vieren, en hield hen verantwoordelijk voor de uitbraak van het coronavirus en het in gevaar brengen van het leven van de Iraanse bevolking.

In een deel van zijn brief schreef Arash Sadeghi: "Het stilzwijgen van de ambtenaren was de oorzaak van de uitbraak van het coronavirus in Iran. Ze deden dit om roemrijke verkiezingen te kunnen houden, alsook een indrukwekkende mars voor de verjaardag van de Revolutie van 1979. Ze hebben de religieuze centra in Qom, het epicentrum van de verspreiding van het virus, niet gesloten. “

Hij benadrukte: "De mars voor de verjaardag van de revolutie en de verkiezingen van 20 februari waren hun excuus om alle informatie over de uitbraak van het coronavirus in Iran te verhullen".

In een ander deel van zijn open brief schrijft Sadeghi: "In het DNA van de heersers van de Islamitische Republiek zit altijd een hypothetische vijand die van alle crisissen de schuld krijgt en die verantwoordelijk is voor alle fouten en tekortkomingen, in plaats van de verantwoordelijkheid op zich te nemen en preventieve maatregelen te nemen. Het laatste voorbeeld was de uitbraak van het coronavirus in Iran, die de schuld kreeg van samenzweringen en geruchten van de vijand".

"De verspreiding van een ziekte als het coronavirus vanuit de stad Qom is in tegenspraak met alle discussies met geestelijken en dit is de reden voor hun verzet tegen het in quarantaine plaatsen van de stad," stelde Sadeghi in zijn open brief.

Ter afsluiting van zijn brief schreef Sadeghi: "Als het leven in een labyrint van leugens de pijler is van dit autoritaire regime, is het geen verrassing dat de gevaarlijkste bedreiging voor hun regime in de waarheid en realiteit ligt. Daarom wordt de waarheid meer dan wat dan ook onderdrukt... Omdat alle echte problemen en vitale kwesties verborgen blijven onder een dikke laag leugens".

Burgeractivist en politiek gevangene Arash Sadeghi zit opgesloten in de Rajaei-Shahr-gevangenis, waar hij een door het Revolutionaire Gerechtshof van Teheran opgelegde straf van 19 jaar uitzit.