Stilzwijgen van de overheid leidde tot verspreiding van het coronavirus in Iran - Arash Sadeghi

Burgerrechtenactivist en politieke gevangene Arash Sadeghi stuurde een open brief vanuit de Rajaei-Shahr-gevangenis van Karaj waarin hij de functionarissen van het regime de schuld gaf van het feit dat ze de stad Qom in quarantaine hielden om het coronavirus in toom te houden.

Sadeghi signaleerde opmerkingen van functionarissen en hun verkeerde beslissing om de vluchten naar China voort te zetten, de parlementsverkiezingen te laten doorgaan en de verjaardag van de revolutie van 1979 te vieren, en hield hen verantwoordelijk voor de uitbraak van het coronavirus en het in gevaar brengen van het leven van de Iraanse bevolking.

In een deel van zijn brief schreef Arash Sadeghi: "Het stilzwijgen van de ambtenaren was de oorzaak van de uitbraak van het coronavirus in Iran. Ze deden dit om pompeuze verkiezingen te kunnen doorvoeren, en zo ook de mars voor de verjaardag van de Revolutie van 1979. Ze hebben de religieuze centra in Qom, het epicentrum van de verspreiding van het virus, niet gesloten“.

Hij benadrukte: "De mars voor de verjaardag van de revolutie en de verkiezingen van 20 februari waren hun excuus om alle informatie over de uitbraak van het coronavirus in Qom en de verspreiding ervan in de rest van het land achter te houden".

In een ander deel van zijn open brief schrijft Sadeghi: "In de publicaties van de heersers van de Islamitische Republiek is er altijd een denkbeeldige vijand die ivan alle crisissen de schuld krijgt en aan wie alle fouten en tekortkomingen toegeschreven worden, in plaats van de verantwoordelijkheid op zich te nemen en preventieve maatregelen te nemen. Het laatste voorbeeld hiervan is de uitbraak van het coronavirus in Iran, waarvan de schuld lag bij samenzweringen en roddels van de vijand".

"De verspreiding van een ziekte als het coronavirus vanuit de stad Qom is in tegenspraak met alle uitspraken van de geestelijken, en dit is dan ook de reden voor hun verzet tegen het in quarantaine plaatsen van de stad", aldus Sadeghi in zijn open brief.

Ter afsluiting van zijn brief schreef de heer Sadeghi: "Als leven in een labyrint van leugens de pijler is van dit autoritaire regime, is het geen verrassing dat de gevaarlijkste bedreiging voor hen bestaat in een leven in waarheid en realiteitszin. Daarom wordt de waarheid meer dan wat dan ook onderdrukt... Omdat alle echte problemen en vitale kwesties verborgen blijven onder een dikke laag leugens".

Burgerrechtenactivist en politiek gevangene Arash Sadeghi zit opgesloten in de Rajaei-Shahr-gevangenis (ook wel Gohardasht genoemd) van Karaj, waar hij een gevangenisstraf van 19 jaar uitzit, die is opgelegd door de Revolutionaire Rechtbank van Teheran.