Succesvolle inzet voor mensenrechten: Vrijlating van politieke vluchteling in Irak verkregen

Door de internationale Inzet van mensenrechtenactivisten en advocaten werd de gedwongen uitzetting van de Iraanse balling Safar Zakery verhinderd, die nu behouden naar Camp Liberty kon terugkeren

In Irak is de Iraanse balling Safar Zakery (foto), die een maand lang willekeurig en onrechtmatig op een politiebureau werd vastgehouden, vrijgelaten. De vrijlating werd door een internationale campagne van mensenrechtenactivisten en advocaten verkregen. Daarmee kon de dreigende gedwongen uitzetting van de politieke vluchteling naar Iran verhinderd worden, en Safar Zakery is behouden naar Camp Liberty nabij Bagdad teruggekeerd.

De 60-jarige Iraanse balling is chauffeur van een tankauto, die voor de bevoorrading van het kamp ingezet wordt. Midden maart was hij op een weg buiten het kamp door Iraakse soldaten gearresteerd en weggevoerd. Sindsdien werd hij willekeurig en onrechtmatig op het politiebureau van de Bagdadse voorstad Ameria vastgehouden. Het voorwendsel voor de arrestatie van de Iraanse balling was een verkeersongeval, waaraan Safar Zakery volgens gelijkluidende getuigenverklaringen echter geen schuld had.

 In Washington en andere westerse hoofdsteden hebben zich Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten met protestwaken voor de vrijlating van Safar Zakery ingezet.

 

 

In 2011 werd Safar Zakery door het vluchtlingenwerk UNHCR als asielzoeker erkend en dus volgens internationaal recht beschermd. Dit werd door de UNHCR tegenover de Iraakse justitie meermaals bevestigd. En toch werd de Iraanse balling vier weken vastgehouden, omdat de Iraakse justitie zijn juridische status niet erkende en daarmee zijn verblijfsrecht in Irak in twijfel trok. Aldus verkeerde Safar Zakery, die wegens de in Iran ondergane vervolging uit zijn vaderland gevlucht was, in acuut gevaar, naar Iran uitgezet te worden, waar folteringen en een mogelijke terechtstelling op hem wachten.

 Ook in Camp Liberty hebben Iraanse ballingen tegen de onrechtmatige gevangenzetting van hun medebewoner Safar Zakery geprotesteerd. De Iraanse asielzoekers, die in Camp Liberty nabij de Bagdadse luchthaven leven, staan bloot aan zware represailles en mensenrechtenschendingen. Het kamp staat onder controle van het Iraakse leger, dat ook vroeger al met wapengeweld tegen Iraanse vluchtelingen opgetreden is. De ruim 2.600 politieke vluchtelingen uit Iran zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het Teheraanse regime en zijn Iraakse bondgenoten. Volgens advocaten en mensenrechtenactivisten had ook dit onrechtmatige vasthouden van Safar Zakery politieke gronden en vormde dit eens te meer een represaille tegen de Iraanse ballingen in Irak. 

 

STFA,  Stichting van de Familieleden