Talrijke gedetineerden geslagen bij politie-inval in de Evin-gevangenis

Reporters Zonder Grenzen veroordeelde scherp de ernstige schendingen van de rechten van politieke gevangenen in de Teheraanse Evin-gevangenis.

Ongeveer 100 agenten van de oproerpolitie, begeleid door Revolutionaire Gardes en funtionarissen van de Veiligheidsdienst in burger, startten gisterenmorgen rond 9u. een grondige inspectie van de cellen in Afdeling 350, waar politieke gevangenen gevangengehouden worden.

Volgens verklaringen van familieleden beantwoordde de politie protesten van de gevangenen tegen dit uitzonderlijke onderzoek, waarbij zij in hun cellen bleven om hun bezittingen in de gaten te houden, met extreem geweld, daarbij tv-apparaten, uitrusting en persoonlijke bezittingen op de grond werpend.

Tientallen gedetineerden werden geslagen en vervolgens naar een isoleercel in de Veiligheidsafdeling 240 overgeplaatst, ongeacht hun verwondingen. Onder de slachtoffers waren journalisten en bloggers zoals Mohammad Sadegh Kabovand, Hossein Ronaghi Malki, Mohammad Davari, Said Matinpour, Siamak Qaderi, Said Haeri and Yashar Darolshafa,

alsmede de mensenrechtenadvocaten Abdolfattah Soltani en Hotain Dolati, en ook Behnam Ebrahimzadeh, een activist in de vakbeweging.

“Deze regering eerbiedigt niets, noch internationale wetten, noch haar eigen Islamische wetten,” verklaarde Réza Moïni, hoofd van de Afdeling Iran-Afghanistan van Reporters Zonder Grenzen.“Het tegen deze gevangenen gebruikte geweld was ongemotiveerd en laf, en was er duidelijk op gericht helden te straffen die hun verzet hebben volgehouden ondanks het feit dat ze onder jaren van onderdrukking geleden hebben. Dit is ook een waarschwing aan de Iraanse samenleving, die meer vrijheid en democratie blijft eisen."

“De families van de in isoleercellen gedetineerden zijn verstoken van nieuws over hen en maken zich zorgen. Wij delen deze bezorgdheid en wij roepen de regering op stevige garanties te geven dat deze gevangenen uit gewetensnood beschermd zullen worden.”

Moïni voegde eraan toe: “De UNO-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pilly en de speciale rapporteur over de mensenrechtensituatie in Iran van de UNO, Ahmed Shaheed, moeten zo spoedig mogelijk tussenbeide komen en druk uitoefenen op de Iraanse autoriteiten om deze verdedigers van de mensenrechten en in gevaar verkerende journalisten te beschermen.”

In een interview voor het ILNA-nieuwsagentschap ontkende Golamhossien Esmaili, directeur van het Iraanse gevangeniswezen “de valse berichten en geruchten zoals door vijandige nieuws-sites verspreid.”

Desondanks, volgens informatie van Reporters Zonder Grenzen, was de operatie voorbereid en georganiseerd door hogere functionarissen in het rechtsapparaat, het departement voor informatie, Revolutionaire Gardes en het Inlichtingenministerie, en de aanwezigheid van vertegenwoordigers van al deze overheidsdiensten bij de aanval was geen toeval.