Tirannie bij gewetensbezwaarde gevangenen in Rajai Shahr

2 nov. 2018 

STFA

Afgelopen augustus hebben de gevangenisautoriteiten van Rajai Shahr opdracht gegeven tot de overbrenging van politieke gevangenen naar Afdeling 10, waar de reeds magere regelingen voor de gevangenen m.b.t. klimaatbeheersing, frisse lucht en voeding naar verluidt nog verder versoberd zijn.

Het is een hardnekkig vermoeden dat de gevangenisautoriteiten proberen de politieke afdeling af te bouwen en de geest van deze gevangenen te breken, zodat ze makkelijker over de andere afdelingen gespreid kunnen worden.

In Afdeling 10 bevinden zich momenteel 18 gevangenen die beschuldigd worden van politieke en veiligheidsgerelateerde misdrijven. In  verwante afdelingen worden nog eens vier politieke gevangenen vastgehouden. Zeven van deze 22 gevangenen hebben medische zorg nodig.

Een barre kou kruipt al door de muren van de gevangenis boven op de heuvel, wat het aankomende griepseizoen aankondigt waartegen de politieke gevangenen weerloos zijn, zoals een vertrouwde bron aan STFA vertelde. "De behoefte aan verwarmingsapparatuur wordt overal in de gevangenis gevoeld, maar op bevel van [gevangenishoofd] Gholamreza Ziayi krijgen de politieke gevangenen geen toegang tot verwarmingstoestellen. Terwijl de gevangenen uit eigen zak voor verwarmingstoestellen betalen, heeft de directeur hun uitlevering of gebruik in de politieke afdeling verboden". De gevangenisautoriteiten zijn naar verluidt zelfs zover gegaan om verwarmers in gemeenschappelijke ruimtes waar politieke gevangenen zouden kunnen komen als toevluchtsoord, d.w.z. de gevangenisbibliotheek, sportschool, of winkel, te verbieden. 

E4 was een aan Ziyai gerichte brief die de grote behoefte aan klimaatbeheersing onderstreept, afkomstig van een voormalige  gevangenisassistent verantwoordelijk voor het toezicht op gevangeniszaken, maar Ziyai bleef bij zijn houding, aldus bovengenoemde bron.

Politieke gevangenen kregen het afgelopen zomer zwaar te verduren door het tegenovergestelde extreem hete weer waarbij hun eveneens de toegang tot elke vorm van  verkoeling werd ontzegd. Terwijl hun herhaalde verzoeken erin slaagden om drie koelkasten voor de afdeling te verkrijgen, benadrukte Ziyai dat ze toegang zouden krijgen tot meer apparatuur en voorzieningen indien ze zouden verzoeken om te worden overgeplaatst naar diverse andere afdelingen.

Politieke gevangenen hebben tot nu toe vastgehouden aan de regels die voorschrijven dat gevangenen die beschuldigd worden van verschillende misdrijven ook in aparte afdelingen moeten worden ondergebracht. Hun verzet tegen integratie met gevangenen die beschuldigd worden van diefstal, drugsgerelateerde misdaden of geweldsmisdrijven heeft bijgedragen aan voortdurende dagelijkse wrijvingen tussen de autoriteiten en hun uitvoerders.

Ondertussen is de beoordeling van het voedsel dat aan deze politieke gevangenen wordt verstrekt, nog vernietigender dan gebruikelijk in Rajai Shahr. Bronnen zeggen dat gevangenen standaard vegetarisch eten, en dit dan ook nog beperkt tot gewone rijst met soja of linzen als lunch. Hoewel het dinermenu substantiëler heet te zijn - bonen- of linzenstoofpot, of ash [een dikke Iraanse soep] - zeggen bronnen dat de gerechten nauwelijks die naam verdienen, en gevangenen in de afdeling deze zelden of nooit opgediend krijgen. 

Ook het gebrek aan frisse lucht wordt tegen hen gebruikt, aldus bronnen. De reguliere recreatieperiode van 2 tot 5.30 uur die politieke gevangenen in gemengde groepen vroeger genoten, is sinds hun overplaatsing naar Afdeling 10 volledig afgeschaft. "De ,,frisse-lucht-tijd is  [hen] ontzegd op direct bevel van Ziayi, ondanks het feit dat de recreatieruimte tussen 10u. 's morgens en 2u. ’s middags leeg staat", volgens bovengenoemde anonieme bron.

De bewakers en de Interne Directeur Vali Ali Mohammadi doen niets met klachten van gevangenen, verklarend dat zij op het gezag van Ziayi en zijn secretaresse/chauffeur vertrouwen. "Met andere woorden," aldus bovengenoemde bron, ,,ook het kleinste verzoek, zoals om voedsel of m.b.t. de onderbrenging, moet lopen via Ziayi en zijn secretaresse.

Hoewel ervaren in groepsbehandelingstactiek hebben de autoriteiten in Rajai Shahr meer gerichte brutaliteit niet geschuwd om hun doel te bereiken. Meerdere bronnen hebben melding gemaakt van agressieve lichaamsdoorzoekingen, intimidatie en verbaal wangedrag t.o.v. de families van gevangenen en de implementerng van willekeurige extreme beperkingen om individuele gedetineerden murw te maken. In een dergelijk geval heeft de assistent van het Openbaar Ministerie Rostami een langdurig verbod ingesteld op bezoeken van Hassan Sadeghi aan zijn gevangenzittende vrouw; in een ander geval werd de medische zorg bij botkanker en bij de geïnfecteerde operatieplaats van Arash Sadeghi herhaaldelijk uitgesteld en afgewezen. Ontberingen zoals die van Sadeghi komen vermoedelijk steeds meer voor: twee weken geleden werd een officieel gevangenisbevel van kracht, waardoor alle goedgekeurde overplaatsingen van zieke gevangenen naar medische faciliteiten [buiten de gevangenis] ongeldig werden.

De situatie van een aantal gewetensbezwaarde gevangenen van Rajai Shahr wordt in onderstaande lijsten samengevat:

1.  Majid Assadi, beschuldigd van vergaderen en samenzweren [tegen de nationale veiligheid]. Gearresteerd in 2016, veroordeeld tot 6 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2021. Is al twee jaar zonder verlof opgesloten.

2.  Afshin Baimani, beschuldigd van Moharebeh [vijandschap tegen God] door samenwerking met de MEK. Gearresteerd in 2000, veroordeeld tot levenslang. Momenteel in het 18e jaar van opsluiting zonder verlof.

3.  Mohammad Banazadeh Amirkhizi, beschuldigd van sympathie voor de MEK en van vergadering en samenzwering tegen het regime. Gearresteerd op 2016, veroordeeld tot 11 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2027. Is twee jaar zonder verlof opgesloten geweest.

4. Ebrahim Firouzi, beschuldigd van samenkomen, samenzweren en propaganda tegen het regime. Gearresteerd in 2013, veroordeeld tot 7 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2019. Momenteel in het 5e jaar van zijn opsluiting zonder verlof.

5. Abolghassem Fouladvand, beschuldigd van Moharebeh wegens steun aan de MEK. Gearresteerd in 2013, veroordeeld tot 15 jaar. Verwachte vrijlatingsdatum: 2028. Momenteel in het 5e jaar van zijn opsluiting zonder verlof.

6. Gol Mohammad Jonbeshi, beschuldigd van samenwerking met de Taliban. Gearresteerd in 2016, veroordeeld tot 3 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2019. Momenteel in het tweede jaar van opsluiting zonder verlof.

7. Latif Hassani, beschuldigd van het vormen van een illegale groepering die tegen de nationale veiligheid zou ageren. Gearresteerd in 2012, veroordeeld tot 8 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2020.

8. Saeed Massouri, beschuldigd van Moharebeh wegens lidmaatschap van de MEK. Gearresteerd in 2000, tot levenslang veroordeeld. Momenteel in het 2e jaar van opsluiting zonder verlof.

9. Mohammad Ali (Pirouz) Mansouri, beschuldigd van Moharebeh door steun aan de MEK. Gearresteerd in 2007, veroordeeld tot 22 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2028. Momenteel in het 11e jaar van opsluiting zonder verlof.

10. Asghar Pashayi, beschuldigd van spionage. Gearresteerd in 2008, veroordeeld tot 10 jaar. Verwachte vrijlatingsdatum: 2018. Vrijlating afhankelijk van de betaling van een boete. Momenteel in het 10e jaar van opsluiting zonder verlof.

11. Farhang Pourmansouri, beschuldigd van het kapen van een vliegtuig. Gearresteerd in 2000, veroordeeld tot levenslang. Momenteel in het 18e jaar van opsluiting zonder verlof.

12.  Shahram Pourmansouri, beschuldigd van het kapen van een vliegtuig. Gearresteerd in 2000, veroordeeld tot levenslang. Momenteel in het 18e jaar van opsluiting zonder verlof.

13. Houshang Rezaei, beschuldigd van Moharabeh door lidmaatschap van Komele [Koerdische oppositiegroepering]. Gearresteerd in 2010, ter dood veroordeeld. Momenteel in het 8e jaar van opsluiting zonder verlof.

14. Arash Sadeghi, beschuldigd van propaganda tegen het regime, vergadering en samenzwering, belediging van de Opperste Leider en verspreiding van leugens. Gearresteerd in 2016, veroordeeld tot 11,5 jaar. Verwachte vrijlatingsdatum: 2027. Momenteel in het 2e jaar van opsluiting zonder verlof.

15. Hassan Sadeghi, beschuldigd van Moharebeh door samenwerking met de MEK. Gearresteerd in 2013, veroordeeld tot 11,5 jaar. Verwachte vrijlatingsdatum: 2028. Momenteel in het 5e jaar van opsluiting zonder verlof.

16. Hamzeh Savari, beschuldigd van Moharebeh en handelingen tegen de nationale veiligheid. Gearresteerd in 2005, veroordeeld tot levenslang. Momenteel in het 13e jaar van opsluiting zonder verlof.

17.  Payam Shakiba, beschuldigd van vergadering en samenzwering tegen de nationale veiligheid en propaganda tegen het regime. Gearresteerd in 2016, veroordeeld tot 11 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2027. Momenteel in het 2e jaar van opsluiting zonder verlof.

18. Saeed Shirzad, beschuldigd van vergadering en samenzwering tegen de nationale veiligheid, waarbij eigendommen in de gevangenis werden beschadigd en de orde in de gevangenis werd verstoord. Gearresteerd in 2014, veroordeeld tot 6,5 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2020. Momenteel in het 4e jaar van opsluiting zonder verlof.

Baha'is opgesloten in Afdeling 11:

1. Vahed Kholousi, beschuldigd van vergadering en samenzwering tegen de nationale veiligheid, Baha'i-lidmaatschap, activisme en bekeringswerk, propaganda tegen het regime en activisme ter verdediging van de rechten van Baha'i-studenten. Gearresteerd in 2015, veroordeeld tot 5 jaar. Verwachte vrijlatingsdatum: 2020. Momenteel in het 3e jaar van opsluiting zonder verlof.

2. Afshin Seyyed Ahmad, beschuldigd van vergadering, samenzwering en propaganda tegen het regime. Gearresteerd in 2016, veroordeeld tot 3 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2019. Momenteel in het 2e jaar van opsluiting zonder verlof.

3. Farhad Fahandoj, beschuldigd van Baha'i-bekeringswerk en betrokkenheid bij Baha'i-verenigingen. Gearresteerd in 2012, veroordeeld tot 10 jaar. Verwachte vrijlatingsdatum: 2022. Momenteel in het 6e jaar van opsluiting zonder verlof.

4.  Afif Naimi, beschuldigd van vergadering en samenzwering, godslastering en propaganda tegen het regime. Gearresteerd in 2008, veroordeeld tot 10 jaar. Verwachte datum van vrijlating: 2018.

 

Zieke gevangenen die verstoken zijn van medische zorg:

1. Majid Assadi: maagaandoening met zweren.

2. Shahram Pourmansouri: hernia die een onmiddellijke chirurgische ingreep vereist.

3. Mohammad Banazadeh Amir Khizi: gewrichtspijnen

4. Hassan Sadeghi: gewrichtspijnen

5. Aboulghassem Fouldadvand: arteriële plaque die een ziekenhuisopname vereist

6. Arash Sadeghi: chondrosarcoom, infectie in de rechterarm.

7. Saeed Shirzad: hernia, lage-rug-kramp