Vertegenwoordiger van de Lerarenvakbond: Irans regime krijgt minder dan 1% van de stemmen van het volk

STFA, 26 Oktober 2016 - In een interview dat op internet werd gepubliceerd op 20 oktober, stelt Hashem Khastar (een vertegenwoordiger van de Lerarenvakbond in Khorasan) met betrekking tot de verkiezing van vertegenwoordigers van deze vakbond: “De dag zal aanbreken waarop het  Iraanse volk hun ware vertegenwoordigers zal kiezen, hetzij in het parlement, hetzij bij de presidentsverkiezingen of anderszins … en zich zullen losrukken uit deze draaikolk van vernedering en armoede.”

Stukjes uit Khastar’s interview:

“Deze machthebbers hebben alle voordelen en mogelijkheden om zaken goed af te handelen, maar helaas denken ze slechts aan zichzelf, hun factie en hun familie.”

“Alle tirannen moeten gebruik maken van intimidatie, onderdrukking en terreur, om aan de macht te kunnen blijven, omdat ze niet zijn gekozen door het volk. Volharding en standvastigheid van leraren in gevangenissen heeft de natie wakker geschud; ik ben er van verzekerd dat Iraanse leraren en anderen niet langer zullen toestaan dat hun vertegenwoordigers nog worden gevangengezet, zoals andere leraren.”

“Herhaaldelijk heb ik erop gewezen dat de situatie in ons land lijkt op een vat buskruit; ieder moment kan een vonk het buskruit laten ontploffen. De elite zelf heeft dit vat met buskruit in het leven geroepen Ik voorzie dat de aankomende verkiezingen gepaard zullen gaan met veel spanningen en het zullen geen gemakkelijke verkiezingen worden voor het regime. De bevolking is wakker geworden en men is zich bewust van de situatie.”

“Dit is een feit en geen beleefdheid of hoffelijkheid. De mensen zijn teleurgesteld in de regering en accepteren die totaal niet meer. Ik durf te stellen dat dit regime nog geen 1% van de stemmen van het volk krijgt. Er is slechts een kleine groep mensen die vanwege persoonlijk gewin en voordeel stemt op het regime; zij plunderen het land. De welvaart van land en volk heeft voor hen totaal geen betekenis.”

Opmerking: Mr. Hashem Khastar heeft het statement van de Beweging van Zoekers naar Gerechtigheid met betrekking tot het bloedbad van 30.000 politieke gevangenen in 1988 in Iran mede ondertekend en heeft dit ook publiekelijk bekend gemaakt.

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden