VN-experts roepen Iran op om internationaal recht te respecteren en te stoppen met gruwelijke executies van demonstranten

GENEVE (23 januari 2023) - VN-experts hebben vandaag krachtig de executie van Mohammad Ghobadlou veroordeeld, een 23-jarige man met een langdurige psychosociale handicap, en Iran opgeroepen om zich te houden aan zijn verplichtingen onder het internationaal recht inzake mensenrechten.
"We zijn geschokt door berichten over oneerlijke gerechtelijke procedures in de zaak van de heer Ghobadlou, evenals in andere gevallen, die verre tekortschieten aan de vereisten van een eerlijk proces en de normen voor een eerlijk proces zoals vereist door het internationaal recht inzake mensenrechten waaraan Iran gebonden is," zeiden de VN-experts.
Ze uitten ook ernstige bezorgdheid over geloofwaardige berichten dat de geëxecuteerden tijdens hun detentie en proces de toegang tot advocaten was ontzegd.
Naar verluidt werd Ghobadlou op 22 september 2022 gearresteerd in verband met landelijke protesten in Iran van september tot december 2022. Hij werd beschuldigd van het doden van een Iraanse functionaris in Robat Karim, provincie Teheran, en werd veroordeeld voor "corruptie op aarde" en ter dood veroordeeld.
"We zijn geschokt dat de autoriteiten zijn overgegaan tot executie, ondanks het feit dat de heer Ghobadlou en zijn advocaat geen informatie hadden over de juridische basis voor de beoogde executie," zeiden de experts.
Ten minste vier personen zouden volgens berichten in Iran acuut gevaar lopen om geëxecuteerd te worden, waaronder de heer Mojahed (Abbas) Kourkouri en de heer Reza (Gholamreza) Rasaei in verband met de landelijke protesten, terwijl ten minste 15 anderen de doodstraf krijgen.
"We zijn ontsteld over de ongekende stijging van executies in Iran en merken op dat er in 2023 ten minste 834 mensen zijn geëxecuteerd, waaronder 8 mensen die verband houden met de landelijke protesten," zeiden de experts. "We roepen de Iraanse regering op om deze afschuwelijke golf van executies te stoppen."
"We herhalen ons beroep aan de Iraanse autoriteiten om onmiddellijk verdere executies van alle ter dood veroordeelde personen te stoppen," zeiden ze.
De experts drongen er bij de regering van Iran op aan stappen te ondernemen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle vereisten van een eerlijk proces en een eerlijk proces zoals vereist door het internationaal recht inzake mensenrechten strikt en ondubbelzinnig worden nageleefd in alle gevallen waarin de doodstraf wordt opgelegd.
"We herhalen ons verzoek aan de Iraanse autoriteiten om het gebruik en de uitvoering van de doodstraf te herzien en ervoor te zorgen dat de doodstraf alleen wordt gebruikt voor de meest ernstige misdrijven zoals gedefinieerd door het internationaal recht," zeiden ze.