Vonnis: 16 jaar voor mensenrechtenverdediger Narges Mohammadi in Iran

Het is “ontstellend” dat dit vonnis werd geveld voor mensenrechtenwerk dat op vreedzame wijze uitgevoerd werd

“Narges Mohammadi’s veroordeling en vonnis moet geannuleerd worden en de autoriteiten moeten haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating bevelen. STFA dringt er bij de EU op aan om ook deze oproep te doen en bovendien de verhoogde druk op mensenrechtenverdedigers in Iran mee op te nemen als de kernpunt van zijn dialoog.”

Volgens recent nieuws werd het vonnis van 16 jaar gevangenisstraf voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Narges Mohammadi, die zwaar ziek is, bevestigd door het Iraanse hof van beroep.
 “Dit vonnis is eens te meer een wrede en vernietigende slag voor de mensenrechten in Iran, waardoor de totale verachting van de autoriteiten van gerechtigheid gedemonstreerd wordt. Narges Mohammadi is een prominente bepleitster van mensenrechten en een gewetensbezwaarde gevangene. Zij zou voor haar moed geprezen moeten worden in plaats van een 16-jarige opsluiting in een gevangeniscel.”

Het is “hard” en “ontstellend” dat dit vonnis werd geveld voor mensenrechtenwerk dat op vreedzame wijze uitgevoerd werd, het is duidelijk dat de autoriteiten hiermee hun intentie hebben te kennen gegeven mensenrechtenverdedigers koste wat het kost het zwijgen op te leggen.

Dit vonnis is des te meer schokkend doordat het op een moment komt dat het Iraanse regime zich opmaakt voor een hernieuwde bilaterale dialoog met de EU. De voormalige Hoge EU-Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken verklaarde bij een ontmoeting dat Narges Mohammadi veroordeeld was wegens haar campagne tegen de doodstraf en voegde eraan toe dat dit vonnis grote twijfels doet rijzen over het engagement van Teheran bij contacten met de EU over mensenrechtenaangelegenheden.

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden