Werkloosheid van Iraanse vrouwen stijgt van 17 naar 32 procent

Het werkloosheidspercentage onder vrouwen in Iran wordt beschouwd als het zoveelste voorbeeld van geweld tegen vrouwen. Sommige deskundigen noemen dit soort geweld "economisch geweld".

Volgens de statistieken van het Statistisch Bureau in Iran ligt het aantal werkloze vrouwen hoger dan dat van mannen.

Het gemiddelde jaarlijkse werkloosheidspercentage in Iran bedraagt 1,8%. Met een jaarlijkse groei van 3,8% bereikte de populatie werkloze vrouwen 37.000.516 personen in 2017. Dat betekent dat de werkloosheid onder Iraanse vrouwen in 2017 een piek van 32,3% bereikte.

Het door de staat geleide persbureau ISNA meldde op 30 november 2018 dat de werkloosheid onder vrouwen was gestegen van 17% in 2005 tot meer dan 20% in 2016. Het werkloosheidscijfer voor afgestudeerde studenten steeg in dezelfde periode van 15,7 procent naar 20,4 procent. (Het staatsnieuwsagentschap ISNA - 30 november 2018)

In een rapport van 21 november 2018 kondigde de Bijzondere Commissie voor de bescherming van de nationale productie en het toezicht op de uitvoering van artikel 44 van de Grondwet aan: "Het werkloosheidspercentage onder geschoolde jongeren ligt tussen 50% en 63%; het werkloosheidspercentage onder jonge geschoolde vrouwen bedraagt 78%. Dit zijn verontrustende cijfers die wijzen op een zeer slechte situatie op de arbeidsmarkt. (Het door de staat geleide ISNA-nieuwsagentschap - 21 november 2018)

Sociologen zijn van mening dat de meeste uitdagingen en problemen van vrouwen op economisch gebied te wijten zijn aan genderdiscriminatie en dat de destructieve effecten daarvan discriminatie, ongelijkheid en, in het algemeen, een soort van economisch geweld hebben veroorzaakt. Khamenei, de Opperste Leider van het klerikale regime, schetst expliciet het karakter van deze wetten. Hij zei: "God heeft vrouwen geschapen voor een bepaald gebied van het leven ... werkgelegenheid is niet een van de belangrijkste kwesties die vrouwen aangaan. (officiële website van Khamenei - 19 april 2014)

Volgens de Grondwet van het regime behoort het hebben van een fatsoenlijke baan niet tot de fundamentele rechten van vrouwen in Iran. (Preambule van de Grondwet van het regime, paragraaf over vrouwen).

(dec. 2018)