Wijdverbreide schendingen van de rechten van gevangenen in de gevangenis van Qarchak

Qarchak prison

Een verslag over de catastrofale situatie van de gevangenis van Qarchak in de zomer

Met het begin van de zomer en de extreme hitte hebben de gevangenen van de gevangenis van Qarchak te kampen met veel problemen.

Door het ontbreken van een ventilatiesysteem, veilig drinkwater en goede medische voorzieningen heersen er veel ziekten onder de gevangenen.

De vrouwelijke gevangenen in Qarchak zijn verstoken van water, lucht en gezond voedsel.

Volgens recente berichten zijn zelfs de filters en het versleten waterzuiveringssysteem nu buiten werking.

Vorige maand zijn de rioolputten van de gevangenis overgelopen in alle afdelingen en hun binnenplaatsen. Deze situatie heeft de gevangenen blootgesteld aan verschillende gevaarlijke chemische stoffen, giftige lucht en vervuiling. Zij zijn vatbaarder voor allerlei ziekten dan ooit tevoren.

Door het gebrek aan proteïnen en fruit zijn de meeste gevangenen ondervoed.

Er zijn geen gespecialiseerde geneesmiddelen in de gevangenis, zoals B-complex- en B12-ampullen, brandwondenzalf, enz. De gezinnen van de gevangenen moeten op eigen kosten voor de meeste geneesmiddelen van buitenaf zorgen.

De beruchte Qarchak-gevangenis is de enige vrouwengevangenis in Iran en het detentiecentrum voor minstens 2.000 vrouwen. Deze gevangenis was een in onbruik geraakte industriële kippenboerderij. Aanvankelijk voldeed zij niet aan de normen voor een gevangenis. Het leven en de gezondheid van alle gevangenen zijn in gevaar in de Qarchak-gevangenis. Het is een plaats van foltering, verbanning en moord op vrouwen.

 

Verontreinigd water in de Qarchak-gevangenis

De kwaliteit van het water in de gevangenis van Qarchak is verslechterd in de loop van de voorbije maanden. Het water is zouter geworden, stinkt en smaakt verschrikkelijk.

Het vervuilde water in de Qarchak-gevangenis heeft de gevangenen verschillende problemen bezorgd, waaronder hevige buikpijn en rode blaren op hun lichaam.

Mineraalwater wordt tegen een zeer hoge prijs verkocht in de gevangeniswinkel, en  is voor veel gevangenen niet te betalen.

Volgens berichten van gevangenen is Soghra Khodadadi, het hoofd van de gevangenis van Qarchak, volledig op de hoogte van de situatie met het besmette water, maar besluit zij opzettelijk de zaak niet op te lossen. Zij weet dat de gevangenen arm zijn en het zich niet kunnen veroorloven mineraalwater te kopen en gedwongen zijn het verontreinigde water in de Qarchak-gevangenis te gebruiken.

 

Tuberculosepatiënten in de gevangenis van Qarchak

De afgelopen weken zijn verschillende gevangenen besmet geraakt met tuberculose.

De gevangenisautoriteiten zijn er niet in geslaagd de zieke gevangenen te isoleren en zij worden samen met andere gevangenen vastgehouden.

In plaats van praktische maatregelen te nemen als reactie op het protest van de gevangenen, hebben de gevangenisfunctionarissen van Qarchak hen gezegd: "Als je besmet raakt, zal je immuunsysteem de ziekte bestrijden."

Alle vrouwelijke gevangenen lopen het risico de ziekte te krijgen door de nalatigheid en het gebrek aan actie van de gevangenisfunctionarissen van Qarchak.