Zelfmoord door een Iraanse asielzoeker in Australië

16 juni 2018

Oproep tot onmiddellijke actie om het leven van asielzoekers te redden

STFA dringt er bij de UNHCR en de Europese Unie en haar lidstaten op aan om gewelddadige asielzoekers in Australië te veroordelen en hen door het toekennen van de vluchtelingenstatus niet te laten leven in onveiligheid, armoede en dood, ook al bevinden ze zich buiten het bereik van het mullah-regime.

 

 

Het Iraanse verzet betreurt ten zeerste de zelfmoord van Fariborz Karami, een 26-jarige Iraanse asielzoeker in Australië, en veroordeelt tegelijk krachtig de behandeling van Iraanse asielzoekers in dat land en hun overbrenging naar het eiland Nauru in Papoea-Nieuw-Guinea. Het wijst er ook op dat de Australische regering verantwoordelijk is en blijft voor de waardigheid en het leven van deze vluchtelingen.

Deze asielzoekers, die onder moeilijke omstandighedengevlucht zijn  voor de zeer erbarmelijke door de mullahsgeschapen omstandigheden, bevinden zich in een onmenselijke en onaanvaardbare situatie in het kamp op het eiland Nauru, waar de algemeen erkende asielnormen voortdurend worden geschonden. Fariborz Karami had de problemen waarmee hij en zijn zieke moeder werden geconfronteerd herhaaldelijk aan de orde gesteld en om hulp verzocht door zich, al dan niet door het schrijven van brieven, tot de betrokken organen te wenden.

Eerder had een aantal andere Iraanse asielzoekers in Australië ook al zelfmoord gepleegd uit protest tegen de uitgeoefende pressie, en waren er verscheidene gedood bij verdachte incidenten met maffiabendes.

Hoewel de rampzalige schending van de mensenrechten in Iran 64 keer door de Verenigde Naties is veroordeeld, eist het Iraanse verzet van de Australische regering dat zij de druk op asielzoekers stopzet en hun grondrechten erkent, hen onmiddellijk terugbrengt naar Australië en hun volledige veiligheid en vrijheid garandeert. Het parlement, de politieke partijen en de vluchtelingenorganisaties in Australië zoudenmaatregelen moeten treffen om een einde te maken aan deze humanitaire crisis.

 

Sent from my iPhone