Mensenrechten

Tegen milieuactivist Faranak Jamshidi werd voor de derde keer een aanhoudingsbevel uitgevaardigd...

4 oktober 2020

De gerechtelijke autoriteiten in de stad Sanandaj hebben het detentiebevel voor de milieuactivist Faranak Jamshidi op 28 september 2020 voor de derde keer verlengd.

Mevrouw Jamshidi wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Sanandaj, de hoofdstad van de provincie Koerdistan.

Toespraak van vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging Vrouwenrechten op de zitting van de mensenrechtenraad

Op de zitting van de mensenrechtenraad op 25 september 2020 heeft Neda Amani, vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging vrouwenrechten tot het stichtten van een onderzoekcommissie over de massamoorden van de politieke gevangenen in 1988 opgeroepen en gezegd :

Mensenrechtenwerk is succesvol

Mensenrechtenactivisten in Iran en de rest van de wereld verzorgen intensief voorlichting en public relations om de wereldgemeenschap te informeren over mensenrechtenschendingen in Iran en de benarde situatie van Iraanse asielzoekers. Door niet-aflatende inspanningen - waaronder informatiebijeenkomsten, perswerk, interviews, brieven, petities en oproepen om hulp - werd bereikt dat mensenrechtenvertegenwoordigers van regeringen, parlementen en internationale organisaties deze kwesties als urgent behandelen.

De brief van een politieke gevangene werpt licht op de verschrikkelijke toestand van de Qarchak-gevangenis

Golrokh Iraee: 

Hier kun je de diepte zien van de catastrofe die is veroorzaakt door degenen die de machtsposities bekleden… Dit is een volledige weerspiegeling van onze samenleving onder een autoritair bewind.

Sommige gevangenen hier verspillen gewoon al hun tijd en doen letterlijk niets. Dit is de manier waarop ze alle jaren van hun gevangenschap doorbrengen zonder dat iemand zich om een terugval van misdaad bekommert.

Vrouwen In Sepidar-gevangenis in ondraaglijke omstandigheden midden in de pandemie

Vrouwen in de Sepidar-gevangenis van Ahvaz worden gevangengehouden in ondeugdelijke omstandigheden. Een gebrek aan airco en water, plus stroomuitval, verslechtert de omstandigheden in de gevangenis, midden in de hitte van de provincie Khuzestan en de aanhoudende coronapandemie.
De enige airco-installatie in de overbevolkte vrouwenvleugel is defect. De extreme hitte heeft de omstandigheden zo verslechterd, dat sommige gedetineerden flauwvallen.

Ik ben onschuldig!

Het gerechtelijke apparaat van de Iraanse dictatuur heeft bevolen om alle bezitten die aan de jonge kinderen van Mostafa Salehi toekomen, in beslag te nemen. Hij werd ongeveer twee weken geleden geëxecuteerd als gevolg van deelname aan protesten.  

Na de executie van Mostafa Salehi werd zijn vrouw door de rechtbank bevolen om 425 miljoen tomans (8.500 euro) te betalen, omdat anders haar huis en familiebezittingen in beslag zouden worden genomen. 

Vrouwen bestrijden bosbranden met blote handen op minstens 2.000 plaatsen in Iran

Ongecontroleerde branden hebben de afgelopen maanden naar schatting op 2.000 plaatsen in de Iraanse bossen gebrand, met name in de bossen van het Zagrosgebergte en de beschermde bossen in het zuidwesten van Iran. De bosbranden begonnen op 22 mei 2020 en verspreidden zich over drie Iraanse provincies.

Pagina's