Mensenrechten

Gevangen sociale activiste in kritieke toestand

STFA, 7 december 2014 - Atena Daemi, een 26-jarige sociale en vakbondsactiviste verkeert in kritieke fysieke en psychologische toestand na op 11 oktober gearresteerd te zijn en nu vastgehouden te worden in eenzame opsluiting door de Revolutionaire Garde. 

Tijdens haar laatste telefoongesprek dreigde zij ermee in hongerstaking te gaan als haar situatie zo slecht zou blijven.

Leraar gedetineerd in Sanandaj

STFA, 6 december 2014 - De Revolutionaire Rechtbank van Sanandaj liet een sms uitgaan met daarin een dagvaarding aan de Koerdische activist Mokhtar Asadi om op het Bureau voor de Tenuitvoerlegging van Vonnissen te verschijnen.

Deze Koerdische leraar, gehuwd en drie kinderen, werd opgeroepen om zijn jaar gevangenisstraf uit te zitten.

 

Zoon van politieke activist gearresteerd

Hrana, 6 december 2014 - Agenten van de Staatsveiligheidstroepen arresteerden Ali Tabarzadi, na zijn huis doorzocht te hebben en zijn persoonlijke bezittingen, waaronder een computer, mobiele telefoon en een aantal boeken, in beslag te hebben genomen. Er dient verder opgemerkt te worden dat Ali Tabarzadi de zoon is van Heshmatollah Tabarzadi, een bekende journalist en politieke activist, die op het ogenblik vastzit in de Rajaie-Shahr-Gevangenis van Karaj.

Lid van de lerarenvakbond opgeroepen voor gevangenisstraf

STFA, 6 december 2014 - Mokhtar Assadi, een lid van de Koerdische lerarenvakbond, werd op donderdag 2 december telefonisch opgeroepen om in de gevangenis zijn eenjarige gevangenisstraf uit te zitten. Assadi werd in 2006 gearresteerd door agenten van het Ministerie van Inlichtingen omdat hij deelgenomen had aan een demonstratie van de lerarenvakbond. Zijn zaak zat van het begin af aan vol verzonnen beschuldigingen en hij werd opnieuw gedetineerd in 2010 toen meer leden van deze vakbond gearresteerd werden.

Nieuwe vorm van onderdrukking van Baha’i-burgers

Hrana, 6 december 2014 - Op 4 december hebben in de noordwestelijke stad Tabriz ongeïdentificeerde personen, die zichzelf voorstelden als Bassij-leden, een jonge Baha’i-vrouw, Elka Misaqi, gedwongen in haar wagen te stappen. Na urenlang door de stad gereden te hebben waarbij ze haar vragen stelden die meer op een verhoor liken, lieten ze haar uiteindelijk achter aan de andere kant van de stad. 

“Dit is een nieuwe manier om een Baha’i-burger lasting te vallen,” aldus een welingelichte bron. 

Politie: het dragen van een hoed is ongepast voor vrouwen

In lijn met de trend om scherp op te treden door allerlei beperkingen aan de vrijheid van Iraanse vrouwen op te leggen beschreef Mohammad Massoud Zahedian, hoofd van de ‘morele veiligheidspolitie’ verschillende types van ongepaste kleding in de winterperiode.

“Tegen personen met ongepaste kleding die niet de regels van deugdzaamheid in acht nemen zal actie ondernomen worden,” verklaarde hij.

38 gedetineerden in eenzame opsluiting

STFA, 5 december 2014 - Maandag 1 december viel na een oproer van gedetineerden in de Ghezel-Hesar-Gevangenis in Karaj uit protest tegen de plaatsing van dodencel-gedetineerden in eenzame opsluiting oproerpolitie de protesterenden aan en sloeg hen hard. Van hen werden 38 dodencel-gedetineerden in eenzame opsluiting geplaatst in de Ghezel-Hesar-Gevangenis en tot op heden is er geen informatie over hun leefomstandigheden. Een aantal van deze gedetineerden zagen hun doodvonnissen bevestigd en andere worden in kerkerachtige omstandigheden vastgehouden. 

Politieke gevangene beschuldigd van contact met de Speciale UNO-Verslaggever

STFA, 4 december 2014 - Woensdag 3 december werd de politieke gevangene en vakbondsactivist Behnam Ibrahimzadeh in hoger beroep voor de rechter gebracht en ondervraagd Deze gedetineerde wordt ervan beschuldigd een brief aan Ahmad Shaheed, de Speciale UNO-Verslaggever voor de Mensenrechtensituatie in Iran te hebben gestuurd, alsmede nieuws omtrent zijn leefomstandigheden in verschillende Farsi-media buiten Iran te hebben gepubliceerd.

Pagina's