Mensenrechten

Saeed Matinpoor niet naar het ziekenhuis gebracht

Toen de activist uit Zanjan, Saeed Matinpoor, gisteren op weg was naar het ziekenhuis buiten de gevangenis, werd zijn overbrenging afgelast omdat hij weigerde de gevangeniskleding en handboeien te dragen.

Dhr. Matinpoor is tot 8 jaar dwangarbeid veroordeeld op grond van 'contact met buitenlanders' en 'spionage en propaganda tegen het  establishment'.

Hij zit, zonder enig verlof, gevangen sinds 11 juli 2009. (Herana- 30 december 2013)

Algemene vergadering van de UNO veroordeelt mensenrechtenschendingen in Iran

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde afgelopen woensdag de mensenrechtenschendingen door het Iraanse regime.

De resolutie m.b.t. de mensenrechtensituatie in Iran werd met 86 stemmen vóór, 36 stemmen tegen en 61 onthoudingen aangenomen.

De resolutie bekritiseert de toepassing door het Iraanse regime van "onmenselijke" straffen , waaronder afranselingen en amputaties, en de uitvoering van de doodstraf ook voor jongeren onder de 18 jaar.

Vier Ahwazi politieke gevangenen werden geëxecuteerd

Vier Iraanse Arabieren uit Ahwaz, namelijk Ghazi Abbasi, Abdolreza Amir Khatafereh, Abdol Amir Mojaddami en Jasem Moqadam Panah, werden geëexecuteerd in Iran.

De vier werden naar isoleercellen van de geheime dienst op 3 november overgebracht en noch hun advocaten, noch hun families konden contact met hen opnemen.

Op 15 augustus veroordeelde de Revolutionaire Rechtbank in Ahwaz de vier ter dood op beschuldiging van 'Moharebeh' (vijandigheid tegenover God) en dit oordeel werd op 13 februari 2013 door het Opperste Gerecht bevestigd. 

Interview met Naomi Tutu, mensenrechtenactiviste

Ik steun het Iraanse volk in zijn strijd voor gerechtigheid en democratie. Ik herinner me hoe belangrijk die was voor ons in Zuid-Afrika, tijdens de donkere dagen van de apartheid, toen onze broeders en zusters over de hele wereld ons verdedigden. Ik vind het daarom belangrijk om hier te spreken over het bloedbad onder  Iraanse dissidenten dat plaatsvond in de kampen van Ashraf en Liberty in Irak en wil daarbij duidelijk aan geven dat de wereld hieromtrent het stilzwijgen bewaarde.

UNO-Vluchtelingenwerk roept de statengemeenschap op tot opname van Iraanse asielzoekers uit Irak

De UNO wil opnieuw dringend noodzakelijke maategelen ter bescherming van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty.

Het UNO-vluchtelingenwerk UNHCR heeft de internationale statengemeenschap op 19 november tot sterkere inspanningen opgeroepen, om de opname van ca. 3000 Iraanse asielzoekers uit Irak in veilige derde landen mogelijk te maken.

Religieuze dictatuur in Iran executeerde binnen 10 dagen tenminste 55 gevangenen, onder wie 20 polit

6 november 2013 - Het aantal executies sinds de showverkiezingen (in juni 2013) bedraagt nu 308.

Golven van executies overspoelen heel Iran, en geen enkele regio van het land is veilig voor de wreedheid en de onderdrukking door de moordzuchtige heersers. Alleen al gedurende de laatste tien dagen zijn de hierna volgende gevallen gerapporteerd:

Op 26 oktober werden in Zahedan zestien Baluchistaanse politieke gevangenen geëxecuteerd.

Pagina's