Mensenrechten

Witte Huis: De benoeming door Iran van een UNO-vertegenwoordiger 'niet realiseerbaar'

De Verenigde Staten hebben het Iraanse regime meegedeeld dat diens keuze van een man die in 1979 deelgenomen heeft aan de gijzeling van Amerikanen  tot de nieuwe UNO-ambassadeur niet realiseerbaar is, aldus het Witte Huis afgelopen dinsdag.

 De woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney verklaarde dat de Obama- administratie de keuze van Iran voor Hamid Abutalebi uiterst verontrustend acht, en dat het Witte Huis de door de Amerikaanse Senaat uitgesproken zorgen deelt.

Witte Huis: De benoeming door Iran van een UNO-vertegenwoordiger 'niet realiseerbaar'

De Verenigde Staten hebben het Iraanse regime meegedeeld dat diens keuze van een man die in 1979 deelgenomen heeft aan de gijzeling van Amerikanen  tot de nieuwe UNO-ambassadeur niet realiseerbaar is, aldus het Witte Huis afgelopen dinsdag.

 De woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney verklaarde dat de Obama- administratie de keuze van Iran voor Hamid Abutalebi uiterst verontrustend acht, en dat het Witte Huis de door de Amerikaanse Senaat uitgesproken zorgen deelt.

Iran: Catastrofale stijging van het aantal zelfmoorden uit protest tegen onderdrukking en armoede

Op maandag 17 februari stak, toen Hassan Rouhani het gebouw van het Ministerie voor Olie in Teheran betrad, een gepensioneerde medewerker van dat ministerie zichzelf in brand uit protest tegen de ellendige leefomstandigheden van de gepensioneerden, inclusief hun uitzetting uit hun dienstwoningen en het negeren door regimefunctionarissen van hun verzoeken.

Iran: Sinds begin dit jaar 40 terechtstellingen uitgevoerd

Amnesty International roept  Iran dringend op een moratorium voor alle terechtstellingen in te stellen en alle doodstraffen om te zetten.
Bovendien mogen de Iraanse autoriteiten hun praktijk i.v.m. de doodstraf niet langer geheimhouden.
 
Gezien de schrikwekkende toename van het aantal terechtstellingen in Iran sinds begin 2014 heeft Amnesty International opnieuw de afschaffing van de doodstraf in Iran geëist. In een verklaring van Amnesty luidt het o. a.
 

Saeed Matinpoor niet naar het ziekenhuis gebracht

Toen de activist uit Zanjan, Saeed Matinpoor, gisteren op weg was naar het ziekenhuis buiten de gevangenis, werd zijn overbrenging afgelast omdat hij weigerde de gevangeniskleding en handboeien te dragen.

Dhr. Matinpoor is tot 8 jaar dwangarbeid veroordeeld op grond van 'contact met buitenlanders' en 'spionage en propaganda tegen het  establishment'.

Hij zit, zonder enig verlof, gevangen sinds 11 juli 2009. (Herana- 30 december 2013)

Saeed Matinpoor niet naar het ziekenhuis gebracht

Toen de activist uit Zanjan, Saeed Matinpoor, gisteren op weg was naar het ziekenhuis buiten de gevangenis, werd zijn overbrenging afgelast omdat hij weigerde de gevangeniskleding en handboeien te dragen.

Dhr. Matinpoor is tot 8 jaar dwangarbeid veroordeeld op grond van 'contact met buitenlanders' en 'spionage en propaganda tegen het  establishment'.

Hij zit, zonder enig verlof, gevangen sinds 11 juli 2009. (Herana- 30 december 2013)

Algemene vergadering van de UNO veroordeelt mensenrechtenschendingen in Iran

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde afgelopen woensdag de mensenrechtenschendingen door het Iraanse regime.

De resolutie m.b.t. de mensenrechtensituatie in Iran werd met 86 stemmen vóór, 36 stemmen tegen en 61 onthoudingen aangenomen.

De resolutie bekritiseert de toepassing door het Iraanse regime van "onmenselijke" straffen , waaronder afranselingen en amputaties, en de uitvoering van de doodstraf ook voor jongeren onder de 18 jaar.

Vier Ahwazi politieke gevangenen werden geëxecuteerd

Vier Iraanse Arabieren uit Ahwaz, namelijk Ghazi Abbasi, Abdolreza Amir Khatafereh, Abdol Amir Mojaddami en Jasem Moqadam Panah, werden geëexecuteerd in Iran.

De vier werden naar isoleercellen van de geheime dienst op 3 november overgebracht en noch hun advocaten, noch hun families konden contact met hen opnemen.

Op 15 augustus veroordeelde de Revolutionaire Rechtbank in Ahwaz de vier ter dood op beschuldiging van 'Moharebeh' (vijandigheid tegenover God) en dit oordeel werd op 13 februari 2013 door het Opperste Gerecht bevestigd. 

Pagina's