Mensenrechten

Geweld tegen mensenrechtenverdedigers

Verschillende groepen vrouwen hebben voortdurend te maken met door de staat gesponsord geweld. Onder hen bevinden zich vrouwen die opkomen voor mensenrechten. Het Iraanse regime heeft de laatste jaren het optreden tegen vrouwen geïntensiveerd. Het regime ziet mensenrechtenverdedigers als bedreigingen van de nationale veiligheid. Daarom is er geen landelijke wetgeving of beleid om verdedigers van mensenrechten te beschermen, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt niet nageleefd.

Oproep van VN-deskundigen aan het Iraanse regime om rekenschap af te leggen voor het bloedbad van 1988 markeert keerpunt.

De Verenigde Naties hebben de tekst van een bericht van zeven mensenrechtendeskundigen openbaar gemaakt waarin het Iraanse regime wordt opgeroepen rekenschap af te leggen over de slachting van politieke gevangenen in Iran in 1988.

De Verenigde Naties hebben de 67e resolutie over mensenrechtenschendingen in Iran aangenomen.

De Verenigde Naties hebben de 67e resolutie over mensenrechtenschendingen in Iran aangenomen.

Op de verjaardag van de Iraanse protesten in 2019, waarbij 1500 op brute wijze werden gedood door huurlingen van het Iraanse regime, stemde de 3e commissie van de VN over de resolutie van Iran.

shorturl.at/DI015 

Meer protesten in Iran door mensen van alle rangen en standen

Iraanse kinderen met borden waarop staat dat ze geen honger meer tolereren 

Iran, 29 oktober 2020 - Armoede verspreidt zich over heel Iran en miljoenen mensen lijden onder het destructieve beleid van het regime. Zondag 25 oktober werd in de stad Ahvaz een groep arbeiderskinderen, die geen honger meer tolereren, gezien die verschillende borden droegen waarop stond: "De kreet van de hongerige en vergeten arbeiders," die hun woede en frustratie uitten over de regimefunctionarissen.

Pagina's