Minderheden

Iran: Bahá'í-kunstenaar gevangengehouden

STFA, 1 Juli 2015 - De in Iran woonachtige Bahá'í Shahriar Cyrus werd woensdag, 1 juli, thuis gearresteerd door veiligheidsagenten. 

11 van deze agenten lieten een dagvaarding zien en namen zijn bezittingen in beslag, waarna ze hem naar een onbekende locatie overbrachten. Tot op heden is er niets bekend over zijn verder verblijf en lot. 

 

 

STFA, Stichting van de FAmilieleden 

Iran: hongerstakende vrouw raakt in coma

Human Rights & Democracy Activists in Iran, 1 Juli 2015 - Na 82 dagen hongerstaking in de Gharchak-Gevangenis in Varamin (in het zuidoosten van Iran), is Bisma Jabouri, een Iraakse die in Iran gevangengehouden wordt, in coma geraakt. Deze 39-jarige moeder van twee kinderen zit sinds 4 jaar vast. Uit protest tegen de schending van haar grondrechten ging ze op 8 april in hongerstaking, volgens berichten verloor ze op 29 juni het bewustzijn. Het geschreeuw van haar celgenoten dwong de cipiers ertoe haar naar een ziekenhuis in Varamin te laten overbrengen.

Super Geheim document: opmars en toename van de bahá'ís moet worden gestopt

SahamNews, 19 Juni 2015 - Volgens een super geheim document dat aan de website van het Staatsnieuwsagentschap Saham News is gegeven door nieuwsbronnen, hebben leden van de Hoge Raad van de Culturele Revolutie orders van Khamenei ontvangen om voor eens en altijd een “compleet beleid uit te zetten voor hun aanpak van de bahá’í gemeenschap” en dit naar de Islamitische Republikeinse leider te sturen met de bedoeling dit aan alle relevante partijen bekend te maken.

Iran: Koerdische politieke gevangene terechtgesteld

STFA, 15 Juni 2015 - De doodsstraf van de Koerische politieke gevangene Mansour Arwand is voltrokken op zondag 14 juni in de Mivandoab Gevangenis in het noordwesten van Iran.

De terechtstelling van deze 38 jarige gevangene vond plaats op het tijdstip dat zijn doodsstraf door het hooggerechtshof tot levenslang werd omgezet. 

Arwand was in augustus 2012 ter dood veroordeeld op beschuldiging van ‘moharabe’ (vijandschap tegen God) en samenwerking met een Koerdische oppositie groep. 

 

 

Iran: Activiste van theosofische groep veroordeeld tot gevangenisstraf en zweepslagen

STFA, 13 Juni 2015 - Mevrouw Massoumeh Zia, theosofisch activiste van de theosofische "Erfan Halqe"  groep is tot 1 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen veroordeeld. 

U moet weten, dat mevrouw Zia eerder, in 2006, al veroordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf.

De aanklacht die men tegen haar inbracht was deelname aan een vreedzame demonstratie die gehouden werd op 12 juni 2006 uit protest tegen wetten die vrouwen discrimineren. 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden 

Iran: theosofische vrouwen veroordeeld tot de cel

Hrana, 13 Juni 2015 - De straffen die zijn opgelegd aan een aantal theosofische vrouwen zijn bekrachtigd.

Deze straffen zijn bevestigd in afdeling 54 van het hof van beroep tegen "Erfan Halghe" activisten.

Een aantal van hen moest beschuldigingen aanhoren zoals belediging van heilige gevoelens, terwijl anderen vervolgd werden vanwege deelname aan politieke bijeenkomsten bedoeld om Mohammad Ali Taheri – stichter van de "Erfarn Halghe" gemeenschap - te steunen

Deze mensen werden beschuldigd van het verstoren van de openbare orde.

Iran: vonnissen tegen twee gevangen christelijke bekeerlingen opgeschort

Hrana, 23 Mei 2015 - Het één jaar oude vonnis tegen Farshid Fat’hi en Arash Moghaddam, gevonnist na een aanval op afdeling 350 op de zogenaamde ‘Zwarte Donderdag’, is door een hof van beroep opgeschort.

Hieraan voorafgaand was Fat’hi in eerste instantie tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld, 74 zweepslagen en een boete van 2 miljoen rial. Arash Moghadam was veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, 74 zweepslagen en een boete van 3 miljoen rial. 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden 

Stop aanvallen van de religieuze dictatuur in de Iraanse regering op organisaties voor humanitaire en maatschappelijke dienstverlening

Tunne Kelam, 18 Mei 2015 - Toen in 2013 de nieuwe president van Iran, Hassan Rouhani, was gekozen, beloofde hij dat hij de politieke onderdrukking zou stoppen en de vrijheid en rechten zou herstellen van de burgers van alle etnische en religieuze groeperingen.

Jammer genoeg heeft tijdens de daaropvolgende twee jaar het tegenovergestelde plaatsgevonden.

Het opleggen van beperkende maatregelen aan burgers en minderheden die proberen hun identiteit en waardigheid te behouden, heeft  dramatische vormen aangenomen.

Pagina's