Mensenrechten

De toestand van Vrouwen op het Platteland in Iran: Middeleeuws, Rampzalig en Onvoorstelbaar!

15 oktober biedt een kans om de aandacht te vestigen op de situatie van vrouwen op het platteland in Iran en om ze te steunen en om het belang te benadrukken van hun rol als arbeidende mensen.
Sinds 2008 hebben de Verenigde Naties 15 oktober uitgeroepen tot International Day of Rural Women (internationale-dag-van-de-boerin) om gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en om boerinnen op het platteland sterker te maken.

Opnieuw vergiftiging van schoolgaande meisjes

Hasan Esmkhani, de Public Relations Manager van de Zanjan-Universiteit voor Medische Wetenschappen, verklaarde: "Als reactie op een vergiftigingsincident dat plaatsvond op Koosar Girls' High School in Zanjan werden verschillende leerlingen overgebracht naar het Ayatollah Musavi-ziekenhuis, terwijl andere naar het HazratValiasr (AS)-ziekenhuis werden meegenomen. Één leerling werd overgebracht naar het ShahidBeheshti-ziekenhuis, en een andere leerling naar het Imam Hossein (AS)-ziekenhuis in Zanjan."

Het aantal executies in Iran neemt toe.

Volgens het rapport van de Iranian Human Rights Society heeft Javaid Rahman, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran, zijn rapport gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de VN op dinsdag 24 oktober 2023.
In zijn rapport verwees Rahman naar de toename van het aantal arrestaties, executies en willekeurige moorden door veiligheidstroepen. Hij noemde ook de acties van de regering om andersdenkenden te onderdrukken.

Zitting van de VN-Mensenrechtenraad hekelt Irans nieuwe hijab-wet

Zitting van de VN-Mensenrechtenraad hekelt Irans nieuwe hijab-wet

Meer dan 40 lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad hebben hun "ernstige bezorgdheid" geuit over de goedkeuring van de nieuwe Iraanse hijab-wet, die wordt bestempeld als "genderapartheid".
De wet legt strengere straffen op, waaronder langere gevangenisstraffen en hogere boetes, aan vrouwen die zich niet houden aan de strikte islamitische kledingvoorschriften van het land voor hoofdbedekking en bescheiden kleding. Eind september kondigde het Iraanse parlement aan dat het wetsvoorstel was goedgekeurd voor een "proefperiode van drie jaar" na coördinatie door de rechterlijke macht.

Maryam Akbari Monfared, een dappere vrouw die als een rots tegen alle verwachtingen in stand houdt

Maryam Akbari Monfared veroordeeld tot twee jaar extra gevangenisstraf

De politieke gevangene Maryam Akbari Monfared heeft aanvullende straffen gekregen op basis van nieuwe zaken die tegen haar zijn aangespannen door het Ministerie van Inlichtingen van het klerikale regime.
Afdeling 101 van het Strafhof van Semnan veroordeelde mevr. Akbari Monfared bij verstek tot twee jaar extra gevangenisstraf en 150 miljoen rial aan boetes voor het "verspreiden van onwaarheden in de sociale media".

Pagina's