Donatie

 

Uw donatie helpt onze wens voor de vrijheid mogelijkBeste lezers, onze trouwe volgers op website, 

Wij danken u van harte voor uw steun. Helaas worden de belangrijkste feiten over de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Iran niet in de media genoemd, derhalve trachten wij een kaars op te steken en het licht te schijnen op de verslechterende situatie in Iran opdat dit licht hoop brengt in het leven van de armen en onderdrukten in Iran. Een mooi menselijk gebaar voor hen die dat nodig hebben. 

Wij reiken onze handen naar u uit. Wij hebben uw hulp nodig ter ondersteuning van onze bijdrage aan mensenrechten. Met uw hulp kunnen wij onafhankelijk en trots ons werk verder voortzetten. Samen kunnen wij voor mensenrechten, vrijheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid opkomen. Samen met u willen wij schrijven over religieuze dictatuur en met elkaar vormen we een groter vlam voor hen, die een fakkel nodig hebben. De mooiste liefde is immer de liefde voor de mensheid en voor ieder van u. 

Wij zijn een charitatieve organisatie, die zich inzet tegen schendingen van mensenrechten, een recht die ons allen toebehoort, en het opkomen en beschermen van slachtoffers deze mensenrechtenschendingen zoals van genocide, foltering en anderszins pijn. Met meer dan 30 jaar ervaring in het veld zetten wij ons vrijwillig en met veel liefde en toewijding hiervoor in.

Wij willen alle het leed en schendingen van mensenrechten van het Iraanse regime een halt toeroepen. Helpt u mee?

ING bank: NL76INGB0003012442