Iran: snel toenemende droogte en waterschaarste

Terwijl de waterschaarste in Iran reeds een kritiek stadium bereikt heeft, is het zeer waarschijnlijk dat de crisis in vele delen van het land nog erger zal worden met het oog op de naderende zomer, zo erg zelfs dat Rouhani’s regeringsfunctionarissen het al niet meer over waterschaarste hebben en expliciet voor een naderende waterstress waarschuwen.

Statistieken, cijfers en vooruitzichten