eisen

Iraanse studenten eisen vrijlating van demonstranten bij de opstand

 15 Januari 2018

 Iraanse universiteitsstudenten zijn in opstand gekomen uit solidariteit met hun vastgezette medestudenten en klagen in een officiële verklaring het optreden van het regime tegen studenten bij de huidige protesten aan.

De Universitaire Vakbondsraad van Iran (UTUCI) legde uit dat het regime erg “bang” is wegens de huidige protesten en dat het deze als excuus gebruikt om studenten, vakbondsactivisten en andere leden van groepen die wel eens zouden kunnen gaan protesteren, op te pakken

Duizenden leraren in Iran protesteren en eisen vrijlating van om politieke redenen gevangengezette collega’s en fatsoenlijke leefomstandigheden voor hen allen

Duizenden werkzame dan wel gepensioneerde leraren gingen afgelopen donderdag de straat op om uiting te geven aan talrijke protesten in Teheran en verschillende andere steden in heel Iran, eisten daarbij de vrijlating van hun gevangengezette collega’s en veroordeelden de willekeurige tegen de lerarengemeenschap gerichte voorschriften. Uitbetaling van achterstallige salarissen, een minimum aan bonussen en een met andere overheidsfuncties gelijkwaardige bezoldiging waren verdere eisen van de protesterende leraren.