Executie

Iran: gevangene geëxecuteerd voor einde proces

STFA, 12 Januari 2017 - Een ter dood veroordeelde gevangene werd afgelopen week geëxecuteerd in Qazvin, terwijl zijn familie zegt dat zijn rechtszaak nog steeds in behandeling was en werd herbeoordeeld door het kantoor van de aanklager, dat zijn straf nog niet definitief was en dat zijn zaak tijdelijk was stopgezet. Op maandagmorgen 2 januari in alle vroegte werd Nasrollah Khazaei in de Qazvin gevangenis geëxecuteerd op aanklacht van het hebben en bij zich dragen van drugs.

IRAN: De Jongere staat op het punt om geëxecuteerd te worden

STFA, 24 December 2016 - Op 22 december 2016 werd een gevangene in het openbaar opgehangen in de stad Ilam in Iran. De publieke executie vond plaats in de ochtend in het stadscentrum van Ilam in tegenwoordigheid van de baas van het gerechtshof, de openbare aanklager en de politiechef, aldus staatsnieuwsagentschap Mehr.

Verder werden op maandag 20 december 3 gevangenen uit Baluchi opgehangen in de Birjand gevangenis in het oosten van Iran.

Iran executeert homofiele tiener en schendt internationaal recht

“Iran bewijst eens temeer zijn grenzeloze en ziekmakende liefde voor het executeren van jongeren, in weerwil van alle internationale conventies en wetten."

Door Benjamin Weinthal

Amnesty International rapporteerde deze week: het Iraanse regime executeerde een homofiele jongere in juli – het is de eerste keer in 2016 dat iemand is geëxecuteerd die werd veroordeeld op zo jonge leeftijd in de islamitische republiek.

Iran: er zullen voor maart 2017 tenminste 110 Executies worden uitgevoerd

STFA, 27 Oktober 2016 - Volgens familieleden van gevangenen in de centrale gevangenis van Karaj met de doodstraf, hebben de gevangenisautoriteiten meegedeeld dat de executies van 110 tot 120 mensen zullen worden uitgevoerd voor het begin van het Iraanse nieuwjaar op 20 maart 2017 in de centrale gevangenis van Karaj. Deze aankondiging zorgde voor paniek en bezorgdheid onder de gevangenen en hun familieleden.

Bovendien blijkt uit rapporten dat de gevangenisbewakers de gevangenen met de doodsstraf in afdeling 5, hebben verplaatst naar andere afdelingen.

Shahram Ahmadi’s laatste boodschap voorafgaand aan zijn executie door het Iraanse regime

Op 2 augustus 2016 werd Shahram Ahmadi, samen met meer dan 20 andere politieke gevangenen, geëxecuteerd in de Gohardasht (Rajai-Shahr) gevangenis in Karaj, ten noordwesten van Teheran. Tijdens een interview voorafgaand aan zijn executie zei Shahram Ahmadi: “Rechter Moqiseh zei tegen me dat ik schuldig ben aan drie dingen: “Dat ik een Koerd ben, dat ik een Soenniet ben en dat ik tegen de regering ben. Op elk van deze feiten staat de doodstraf.”

Dissidenten waarschuwen: Mensenrechten in Iran slechter onder Rouhani

POLITICO, 11 Oktober 2015 - Een Iraanse dissident, die zijn land ontvlucht was na vijf jaar lang in Teheran in de gevangenis gezeten te hebben, verklaarde in een interview met POLITICO dat de omstandigheden voor gevangenen verslechterd zijn en mensenrechtenschendingen doorgingen, ook na de machtswisseling door president Hassan Rouhani.

Iran: Koerdische politieke gevangene terechtgesteld

STFA, 15 Juni 2015 - De doodsstraf van de Koerische politieke gevangene Mansour Arwand is voltrokken op zondag 14 juni in de Mivandoab Gevangenis in het noordwesten van Iran.

De terechtstelling van deze 38 jarige gevangene vond plaats op het tijdstip dat zijn doodsstraf door het hooggerechtshof tot levenslang werd omgezet. 

Arwand was in augustus 2012 ter dood veroordeeld op beschuldiging van ‘moharabe’ (vijandschap tegen God) en samenwerking met een Koerdische oppositie groep.