Bulletin over het vonnis van 202 Gonabadi Derwisjen

November, 2018

Vanaf het begin van de rechtszaak tegen de spirituele leider van Gonabadi Derwisj in wat bekend is geworden als de "Golestan Haftom" -affaire, heeft de religieuze minderheid Gonabadi Derwisj te kampen gehad met een ongekende onderdrukking van de Iraanse autoriteiten.