parlementariërs

Euro-parlementariërs spreken hun steun uit aan Iraanse opstand

07 februari 2018

Persbericht-Straatsburg -7 februari 2018

Woensdag, 7 februari, werd ter gelegenheid van de 39e verjaardag van de revolutie van 1979 tegen de sjah, een speciale bijeenkomst ter ondersteuning van de Iraanse opstand in het Europese Parlement in Straatsburg gehouden. Tientallen Euro-parlementariërs van verschillende politieke groeperingen namen hieraan deel en spraken o.a. over de protesten die heel Iran, nl. in 142 steden, en dat in alle 31 provincies, geschokt hebben.

Meer dan 270 parlementariërs stellen inbreuken op de mensenrechten in Iran aan de kaak

 14-06- 2016

 Meer dan 270 leden van het Europese Parlement hebben een gemeenschappelijke verklaring ondertekend m.b.t. Iran waarin de Europese Unie opgeroepen wordt de betrekkingen met Teheran afhankelijk te maken van een verbetering van de mensenrechtensituatie in het land.

De parlementariërs, die uit alle 28 EU-lidstaten komen en tot alle politieke groeperingen in dat parlement behoren, zijn bezorgd over het stijgende aantal terechtstellingen in Iran sinds het aantreden van de ‘gematigde’ president Rouhani drie jaar geleden.