UNO

Algemene Vergadering van de UNO neemt resolutie aan tegen mensenrechtenschendingen in Iran

 19 december 2017

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam dinsdag, 19 december, haar 64e resolutie tegen de mensenrechtenschendingen in Iran aan.

STFA drong er bij de UNO op aan een onderzoekscommissie in deze zaak in te stellen, eraan toevoegend: “Dit is de eerste stap om een einde te maken aan de misdaden van criminelen, die nu al 38 jaar in Iran heersen.”

De Speciale UNO-Rapporteur spreekt over de troosteloze mensenrechtensituatie en over het bloedbad van 1988 in Iran

 26 oktober 2017 

 De Speciale UNO-Rapporteur over de situatie van mensenrechten in Iran sprak op 25 oktober de 72e zitting van de Algemene Vergadering in New York toe om de troosteloze situatie van de mensenrechten in Iran, zoals die bestaat sinds de machtsovername door het regime in 1979, ter discussie te stellen.

Asma Jahangir, die de Algemene Vergadering voor de eerste keer toesprak sinds haar aantreden in november 2016, presenteerde een rapport over de eerste zes maanden van 2017, dat gebaseerd was op bronnen zowel van binnen als van buiten Iran.

Recent rapport van UNO-Secretaris-Generaal over mensenrechtenschendingen in Iran

Dinsdag, 4 oktober 2016

 UNO-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon presenteerde in september 2016 zijn nieuwste rapport over de “Situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran” aan de Algemene Vergadering van de UNO, met bijzondere aandacht voor door het regime begane schendingen. 

Het rapport ‘A/71/374’ meldde:

UNO-experts: Iraans regime weigert medische behandeling van politieke gevangenen

27 april 2016   

Een groep UNO-mensenrechtenexperts waarschuwde afgelopen woensdag dat ruim tien politieke gevangenen in Iran, waaronder enkele prominente verdedigers van mensenrechten, advocaten en politieke activisten, het gevaar lopen in gevangenschap te zullen sterven ten gevolge van hun verslechterende gezondheidstoestand op grond van de weigering van de Iraanse autoriteiten om hen medisch te laten behandelen.

“Terechtstelling van jeugdige delinquenten door het Iraanse regime baart grote zorgen” – UNO-mensenrechtenexpert

Een onafhankelijke mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties herhaalde vandaag zijn ernstige zorgen m.b.t. het uiterst hoge cijfer van terechtstellingen, meer speciaal van jeugdige delinquenten, en fundamentele tekortkomingen in het justitiële apparaat in Iran, meldde het UNO-Nieuwscentrum afgelopen maandag.

Ruim 220 EU-Parlementariërs eisen bescherming voor “Camp Liberty”-bewoners

STFA, 8 Juni 2015 - 220 EU-parlementariërs deden een oproep de Iraanse vluchtelingen in "Camp Liberty" in Irak te beschermen. "De bescherming van de bewoners in "Camp Liberty" moet gewaarborgd en door Irak, de Verenigde Staten en de UNO gegarandeerd worden. "Camp Liberty" moet als vluchtelingenkamp erkend en de bevoorradings- en dienstverleningsblokkade, in het bijzonder op medisch gebied, moet helemaal opgeheven worden."