First Page Banner

Iran: Hoogwateroverlast in noordelijke gebieden langs de Kaspische Zee

Iran, 23 maart 2019 -

De overstromingsramp in de provincies Golestan, Noord-Khorasan, Mazandaran en Mazandaran in het noorden en noordoosten van Iran heeft enorme schade veroorzaakt. Tientallen dorpen staan onder water, wegen zijn geblokkeerd en de dood van negen inwoners heeft veel Iraniërs, vooral in de provincie Golestan, in rouw gedompeld tijdens de Nowurz-periode (het nieuwe jaar volgens de Iraanse kalender).